Hlavní obsah

předčasně

Vyskytuje se v

předčasný: předčasný startder Frühstart

úmrtí: předčasné úmrtívorzeitiger Tod

Vorschusslorbeer: předčasně sklízet vavřínyVorschusslorbeeren ernten

erfahren: dozvědět se co předčasněetw. frühzeitig erfahren

pensionieren: koho poslat předčasně do penzej-n vorzeitig pensionieren

vorzeitig: předčasně zestárnoutvorzeitig altern