Hlavní obsah

bezahlen

Sloveso

  1. (za)platitetw. bar/mit Scheck bezahlenzaplatit v hotovosti/šekem co
  2. j-n für etw. (za)platit, komu za co finančně odměnit

Vyskytuje se v

Tasche: etw. Akk aus eigener Tasche bezahlenzaplatit co z vlastní kapsy

bar: (in) bar bezahlenzaplatit hotově

Hälfte: etw. (nur) zur Hälfte bezahlenzaplatit co (jen) z poloviny

Kasse: Waren an der Kasse bezahlen (müssen)(muset) zaplatit zboží u pokladny

Tod: etw. mit dem Tod(e) bezahlenzaplatit co životem

Voraus: etw. im Voraus bezahlenzaplatit co předem

Gebühr: eine Gebühr bezahlen/entrichtenzaplatit poplatek

irrtümlich: Sie hat die Rechnung irrtümlich zweimal bezahlt.Omylem ten účet zaplatila dvakrát.

Pfand: für etw. Pfand bezahlenzaplatit za co zálohu