Hlavní obsah

stovka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (číslice) die Hunderthovor. platit stovkoumit dem Hunderter zahlen
  2. hovor.(skupina) das Hundert

Vyskytuje se v

vítězný: der Gewinnsatzsport. vítězný set

dělat: Das macht hundert Kronen.Dělá to sto korun.

dva, dvě: zweihundertdvě stě

mít: Ein Meter hat hundert Zentimeter.Metr má sto centimetrů.

najet: 100 km fahrennajet sto kilometrů

po: Sie bekamen je einen Hunderter.Dostali po stovce.

sdružovat: Der Sportklub vereinigt hundert Mitglieder.Sportovní klub sdružuje sto členů.

set: das Geschirrsetjídelní set

spasit: Dein Hunderter rettet mich nicht!Tvoje stovka mě nespasí!

stovka: mit dem Hunderter zahlenhovor. platit stovkou

ukrást: dem Kameraden hundert Euro stehlenukrást kamarádovi sto eur

vyškemrat: Sie schwatzte ihrem Vater einen Hunderter ab.Vyškemrala od táty stovku.

čpět: Es stinkt drei Meilen gegen den Wind.Čpí to na sto honů.

hrom: Alle Wetter!U sta hromů!

opice: hinterm Mond lebenexpr. být sto let za opicemi

procento: Das ist hundertprozentig.hovor. Je to na sto procent.

Hundert: in die Hunderte gehenjít do stovek počet obětí ap.

per: hundert Umdrehungen per Sekundesto otáček za sekundu

westlich: hundert Kilometer westlich der Stadtsto kilometrů západně od města

paar: ein paar Hundertněkolik set

überbieten: um einige Hundert Euro überbietennabídnout o pár stovek eur víc

Zahl: die Zahlen von eins bis hundertčísla od jedné do sta

zählen: Kannst du schon bis 100 zählen?Umíš už počítat do sta?

sto: vor fünfhundert Jahrenpřed pěti sty lety