Hlavní obsah

vyškemrat

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

vyškemrat: Sie schwatzte ihrem Vater einen Hunderter ab.Vyškemrala od táty stovku.