Hlavní obsah

hotově

Příslovce

Vyskytuje se v

hotový: mít uděláno fertig seinbýt hotov

ďábel: der Teufelskerlhotový ďábel

peníze: das Bargeldhotové peníze

postavit: Er wurde vor die vollendete Tatsache gestellt.Byl postaven před hotovou věc.

copak: Ach was, du bist schon fertig?Copak, ty už jsi hotov?

hotové: etw. mit Bargeld bezahlenplatit co hotovými

jako: Das nennst du fertig?To už máš jako hotové?

nejdřív: Er war als erster von allen fertig.Byl hotov nejdřív ze všech.

platit: j-m bar zahlenplatit hotově komu

prý: Es soll morgen ganz fertig sein.Má to prý být zítra celé hotové.

vzkázat: Lass ihm bestellen, wenn du fertig bist.Vzkaž mu, až budeš hotov.

zaplatit: in bar/mit der Kreditkarte/in Raten bezahlenzaplatit hotově/kartou/na splátky

způli: Ich bin schon halb fertig.Jsem už způli hotov.

že: Ich hoffe, dass ich bald fertig bin.Doufám, že budu brzy hotový.

raz: eins, zwei mit j-m/etw. fertig seinbýt s kým/čím hotov raz dva

věc: j-n vor eine vollendete Tatsache stellenpostavit koho před hotovou věc

bar: (in) bar bezahlenzaplatit hotově

durch sein: hovor. mit einer Hausaufgabe durch seinmít hotový domácí úkol

Ende: bis Ende des Monats mit der Arbeit fertig seinbýt hotov s prací do konce měsíce

fertig: Ist das Essen fertig?Je jídlo hotové?

Geld: bares Geldpeníze v hotovosti, hotové peníze

nein: Bist du schon fertig? – Nein, noch nicht!Už jsi hotov? – Ne, ještě ne!

Sache: beschlossene Sache seinbýt hotová věc, být uzavřená záležitost

sobald: Ich komme, sobald ich mit der Arbeit fertig bin.Přijdu, jakmile budu hotov s prací.

sowie: Sowie ich fertig bin, komme ich.Jakmile budu hotov, přijdu.

stehen: Die Aufgabe muss morgen stehen.Úkol musí být zítra hotový.

hotově: bar zahlenplatit hotově