Hlavní obsah

zaplatit

Dokonavé sloveso

  1. (uhradit účet) (be)zahlenzaplatit hotově/kartou/na splátkyin bar/mit der Kreditkarte/in Raten bezahlenZaplatím. v restauraciIch zahle.
  2. (dát plat) (be)zahlenzaplatit si řemeslníkaden Handwerker bezahlen
  3. (odpykat) bezahlen, büßenzaplatit neopatrnost životemdie Unachtsamkeit mit dem Leben büßen

Vyskytuje se v

bůh: Gott sei Dank!, Vergelts Gott!Zaplať Pán Bůh!

bezhotovostně: etw. bargeldlos bezahlenzaplatit bezhotovostně co

dopředu: etw. im Voraus bezahlenzaplatit co dopředu

nižší: für etw. einen niedrigeren Betrag bezahlenzaplatit za co nižší částku

pokuta: die Geldstrafe für ein Verkehrsdelikt bezahlenzaplatit pokutu za dopravní přestupek

převod: per Überweisung bezahlenzaplatit převodem

příplatek: einen Zuschlag bezahlenzaplatit příplatek

útrata: die Zeche bezahlenzaplatit útratu

věřitel: dem Kreditor die Schuld bezahlenzaplatit věřiteli dluh

za: für etw. 20 Euro zahlenzaplatit za co 20 eur

bar: (in) bar bezahlenzaplatit hotově

Hälfte: etw. (nur) zur Hälfte bezahlenzaplatit co (jen) z poloviny

Kasse: Waren an der Kasse bezahlen (müssen)(muset) zaplatit zboží u pokladny

Tod: etw. mit dem Tod(e) bezahlenzaplatit co životem

Voraus: etw. im Voraus bezahlenzaplatit co předem

anzahlen: den Kühlschrank anzahlenzaplatit zálohu na ledničku

bezahlen: etw. bar/mit Scheck bezahlenzaplatit v hotovosti/šekem co

büßen: Das soll er (mir) büßen!To si odpyká!, To mi draze zaplatí!

Empfang: bei Empfang zahlen(za)platit při příjmu

Gebühr: eine Gebühr bezahlen/entrichtenzaplatit poplatek

irrtümlich: Sie hat die Rechnung irrtümlich zweimal bezahlt.Omylem ten účet zaplatila dvakrát.

Pfand: für etw. Pfand bezahlenzaplatit za co zálohu

Preis: jeden Preis für etw. zahlenzaplatit za co jakoukoli cenu

schinden: das Fahrgeld schindennezaplatit jízdné

vergelten: Vergelts Gott!Pánbůh zaplať!

zaplatit: Ich zahle.Zaplatím. v restauraci