Hlavní obsah

zaplacený

Přídavné jméno

  1. (uhrazený) bezahlt, gezahlt
  2. (dělník ap.) bezahlt, gezahlt

Vyskytuje se v

bůh: Zaplať Pán Bůh!Gott sei Dank!, Vergelts Gott!

zaplatit: Zaplatím. v restauraciIch zahle.

bezhotovostně: zaplatit bezhotovostně coetw. bargeldlos bezahlen

dopředu: zaplatit co dopředuetw. im Voraus bezahlen

nižší: zaplatit za co nižší částkufür etw. einen niedrigeren Betrag bezahlen

pokuta: zaplatit pokutu za dopravní přestupekdie Geldstrafe für ein Verkehrsdelikt bezahlen

převod: zaplatit převodemper Überweisung bezahlen

příplatek: zaplatit příplatekeinen Zuschlag bezahlen

útrata: zaplatit útratudie Zeche bezahlen

věřitel: zaplatit věřiteli dluhdem Kreditor die Schuld bezahlen

za: zaplatit za co 20 eurfür etw. 20 Euro zahlen

bar: zaplatit hotově(in) bar bezahlen

Hälfte: zaplatit co (jen) z polovinyetw. (nur) zur Hälfte bezahlen

Kasse: (muset) zaplatit zboží u pokladnyWaren an der Kasse bezahlen (müssen)

Tod: zaplatit co životemetw. mit dem Tod(e) bezahlen

Voraus: zaplatit co předemetw. im Voraus bezahlen

anzahlen: zaplatit zálohu na ledničkuden Kühlschrank anzahlen

bezahlen: zaplatit v hotovosti/šekem coetw. bar/mit Scheck bezahlen

büßen: To si odpyká!, To mi draze zaplatí!Das soll er (mir) büßen!

Empfang: (za)platit při příjmubei Empfang zahlen

Gebühr: zaplatit poplatekeine Gebühr bezahlen/entrichten

irrtümlich: Omylem ten účet zaplatila dvakrát.Sie hat die Rechnung irrtümlich zweimal bezahlt.

Pfand: zaplatit za co zálohufür etw. Pfand bezahlen

Preis: zaplatit za co jakoukoli cenujeden Preis für etw. zahlen

schinden: nezaplatit jízdnédas Fahrgeld schinden

vergelten: Pánbůh zaplať!Vergelts Gott!