Hlavní obsah

dopředu

Příslovce

  1. (vpřed) nach vorn(e), vornüber, vorwärtsposunout hodiny dopředudie Uhr vorstellen
  2. (předem) im Voraus, vor-oznámit co komu dopředuetw. j-m im Voraus kundtunzaplatit co dopředuetw. im Voraus bezahlen
  3. (do budoucnosti) vorwärts, nach vorne, vorausmyslit/plánovat dopředuvorwärts denken/planen

Vyskytuje se v

kdyby: Hätte ich es vorher gewusst.Kdybych to byl věděl dopředu.

nájem: die Miete (für) einen Monat im Voraus bezahlenplatit nájem měsíc dopředu

zhoupnout se: nach vorne schaukelnzhoupnout se dopředu

vorn(e): nach vorn gehenjít dopředu

vornehmen: Nehmt Ihre Stühle mit vor!Vezměte si židle dopředu!

vorschieben: den Schrank vorschiebenposunout skříň dopředu

dopředu: die Uhr vorstellenposunout hodiny dopředu