Hlavní obsah

hotové

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Podstatné jméno, rod mužský pomnožné

  • penízedas Bargeldplatit co hotovýmietw. mit Bargeld bezahlen

Vyskytuje se v

ďábel: hotový ďábelder Teufelskerl

hotový: hotové penízedas Bargeld

peníze: hotové penízedas Bargeld

postavit: Byl postaven před hotovou věc.Er wurde vor die vollendete Tatsache gestellt.

hotový: Oběd je hotový.Das Mittagessen ist fertig.

jako: To už máš jako hotové?Das nennst du fertig?

prý: Má to prý být zítra celé hotové.Es soll morgen ganz fertig sein.

že: Doufám, že budu brzy hotový.Ich hoffe, dass ich bald fertig bin.

hotový: To je hotová věc.Es ist beschlossene Sache.

věc: postavit koho před hotovou věcj-n vor eine vollendete Tatsache stellen

bar: Verkauf nur gegen barprodej jen za hotové

durch sein: hovor. mit einer Hausaufgabe durch seinmít hotový domácí úkol

fertig: Ist das Essen fertig?Je jídlo hotové?

Geld: bares Geldpeníze v hotovosti, hotové peníze

Sache: beschlossene Sache seinbýt hotová věc, být uzavřená záležitost

stehen: Die Aufgabe muss morgen stehen.Úkol musí být zítra hotový.