Hlavní obsah

hotově

Příslovce

Vyskytuje se v

hotový: být hotovmít uděláno fertig sein

ďábel: hotový ďábelder Teufelskerl

peníze: hotové penízedas Bargeld

postavit: Byl postaven před hotovou věc.Er wurde vor die vollendete Tatsache gestellt.

copak: Copak, ty už jsi hotov?Ach was, du bist schon fertig?

hotové: platit co hotovýmietw. mit Bargeld bezahlen

jako: To už máš jako hotové?Das nennst du fertig?

nejdřív: Byl hotov nejdřív ze všech.Er war als erster von allen fertig.

platit: platit hotově komuj-m bar zahlen

prý: Má to prý být zítra celé hotové.Es soll morgen ganz fertig sein.

vzkázat: Vzkaž mu, až budeš hotov.Lass ihm bestellen, wenn du fertig bist.

zaplatit: zaplatit hotově/kartou/na splátkyin bar/mit der Kreditkarte/in Raten bezahlen

způli: Jsem už způli hotov.Ich bin schon halb fertig.

že: Doufám, že budu brzy hotový.Ich hoffe, dass ich bald fertig bin.

raz: být s kým/čím hotov raz dvaeins, zwei mit j-m/etw. fertig sein

věc: postavit koho před hotovou věcj-n vor eine vollendete Tatsache stellen

bar: zaplatit hotově(in) bar bezahlen

durch sein: mít hotový domácí úkolhovor. mit einer Hausaufgabe durch sein

Ende: být hotov s prací do konce měsícebis Ende des Monats mit der Arbeit fertig sein

fertig: Je jídlo hotové?Ist das Essen fertig?

Geld: peníze v hotovosti, hotové penízebares Geld

nein: Už jsi hotov? – Ne, ještě ne!Bist du schon fertig? – Nein, noch nicht!

Sache: být hotová věc, být uzavřená záležitostbeschlossene Sache sein

sobald: Přijdu, jakmile budu hotov s prací.Ich komme, sobald ich mit der Arbeit fertig bin.

sowie: Jakmile budu hotov, přijdu.Sowie ich fertig bin, komme ich.

stehen: Úkol musí být zítra hotový.Die Aufgabe muss morgen stehen.

hotově: platit hotověbar zahlen