Hlavní obsah

einverstanden

Přídavné jméno

  • srozuměnýmit etw. einverstanden seinbýt srozuměný s čímEinverstanden!Dohodnuto!, Platí!

Vyskytuje se v

erklären: vyjádřit komu (svůj) souhlassich mit j-m einverstanden erklären

plácnout si: Plácneme si.Einverstanden.

princip: V principu souhlasím.Im Prinzip bin ich einverstanden.

srozuměný: Jsem s tím srozuměn.Ich bin damit einverstanden.

einverstanden: být srozuměný s čímmit etw. einverstanden sein