Hlavní obsah

peníze

Podstatné jméno, rod mužský pomnožné

  • das Geldhotové penízedas Bargeldpeníze na ruku(bares) Geld auf die Handdrobné penízedas Kleingeld

Vyskytuje se v

abheben: vyzvednout peníze z kontaGeld vom Konto abheben

bar: mít peníze v hotovostibares Geld haben

bei: mít u sebe hodně penězviel Geld bei sich haben

disponieren: moci disponovat peněziüber sein Geld disponieren können

hängen: lpět na penězích/životě/domověam Geld/am Leben/an der Heimat hängen

nötig: mít potřebné penízedas nötige Geld haben

all: všechny jeho penízeall sein Geld

ansprechen: Požádal mě o peníze.Er hat mich um Geld angesprochen.

anvertrauen: Svěřil jí peníze.Er hat ihr eine Geldsumme anvertraut.

Aufgabe: Dostala za úkol opatřit peníze.Sie bekam die Aufgabe, Geld zu beschaffen.

aus: Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.

ausgehen: Došly nám peníze.Das Geld ging uns aus.

ausstatten: vybavit penězi kohoj-n mit Geldmitteln ausstatten

beisteuern: přispět na party peněziGeld zu einer Party beisteuern

bevor: Dokud nevyděláš dost peněz, nemůžeš si koupit auto.Bevor du nicht genügend Geld verdienst, kannst du dir kein Auto kaufen.

brauchen: potřebovat peníze na nový bytGeld für eine neue Wohnung brauchen

bringen: připravit o peníze kohoj-n um das Geld bringen

dafür: Dala za to hodně peněz.Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.

denn: Kdo má dnes (ale) tolik peněz?Wer hat denn schon so viel Geld?

einlegen: ukládat peníze na účetGelder auf ein Konto einlegen

entwenden: odcizit z pokladny penízeaus der Kasse Geld entwenden

erschwindeln: Vyloudil (si) spoustu peněz.Er hat (sich) eine Menge Geld erschwindelt.

gebrechen: mít nedostatek penězan Geld gebrechen

Geld: půjčit/dlužit peníze komuj-m Geld borgen/schulden

Geldautomat: vybrat peníze z bankomatuGeld am Geldautomaten abheben

haben: mít hodně penězviel Geld haben

hergeben: vydat za co penízedas Geld für etw. hergeben

herhaben: Kde vzal tolik peněz?Wo hat er so viel Geld her?

hernehmen: Kde vezmu peníze?Wo nehme ich Geld her?

kein, keine: žádné peníze/žádný časkein Geld/keine Zeit

knausern: škudlit penízemit seinem Geld knausern

Koffer: kufr plný penězein Koffer voll Geld

Konto: vyzvednout si peníze z kontaGeld von einem Konto abheben

liegen: Peníze jsou uloženy v bance.Das Geld liegt auf der Bank.

mehr: Potřebujeme více peněz.Wir brauchen mehr Geld.

melken: nestydatě tahat peníze z babičkyseine Oma schamlos melken

noch: Neměl ani peníze, ani majetek.Er besaß weder Geld noch Gut.

nutzbringend: své peníze výhodně investovatsein Geld nutzbringend investieren

pfeifen: kašlat na penízeaufs Geld pfeifen

reuen: Je mi líto peněz.Das Geld reut mich.

Sack: pytel penězpřen. ein Sack voll Geld

sonst: Okamžitě mi dej ty peníze, jinak se naštvu.Gib mir sofort das Geld, sonst werde ich böse.

sparen: spořit peníze u bankydas Geld bei einer Bank sparen

Spende: dary ve formě penězSpenden an Geld

Stange: hromada/fůra penězeine Stange Geld

stiften: přispět peněziGeld stiften

Sucht: touha po penězíchdie Sucht nach Geld

umwechseln: vyměnit peníze na hranicíchdas Geld an der Grenze umwechseln

verschließen: uschovat pod zámek penízeGeld verschließen

versehen: zaopatřit koho/se na cestu penězij-n/sich für die Reise mit Geld versehen

versorgen: zaopatřit koho penězij-n mit Geld versorgen

weder: Nemám na to ani čas, ani peníze.Ich habe dafür weder Zeit noch Geld.

wegkommen: Ve firmě se ztrácejí peníze.In der Firma kommt Geld weg.

arbeiten: nechat své peníze pracovatsein Geld arbeiten lassen

Zeit: Čas jsou peníze.Zeit ist Geld.

bokem: dát (si) peníze bokemGeld beiseitelegen

hodnota: hodnota penězder Wert des Geldes

hotový: hotové penízedas Bargeld

investorský: investorské penízedas Investorengeld

bankomat: vybrat peníze z bankomatuGeld am Bankautomat abheben

bezvýznamný: bezvýznamná částka (peněz)eine unbedeutende (Geld)Summe

darovat: darovat peníze na codas Geld für etw. spenden

dát: dát komu penízej-m Geld geben

dojít: dojít si do banky pro penízeGeld von der Bank holen

falešný: falešné peníze/bankovkyfalsches Geld/falsche Banknoten

falšovat: falšovat penízedas Geld fälschen

fuč: Peníze jsou fuč.Das Geld ist futsch.

fůra: mít fůru penězeinen Batzen Geld haben

hádka: hádka o penízeein Streit ums Geld

hezký: dostávat hezké penízeschönes Geld bekommen

hlad: hlad po penězíchdie Gier nach Geld, die Geldgier

hladový: hladový po penězíchgeldgierig

hloupost: dávat peníze za hloupostiGeld für Dummheiten ausgeben

hodně: hodně peněz/časuviel Geld/Zeit

honba: honba za penězidie Geldjagd

hrát: hrát o penízeum Geld spielen

hříšný: platit hříšné peníze za koho/cofür j-n/etw. Sündengeld zahlen

jednak: Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld.

kopa: kopa penězein Batzen Geld

čas: Čas jsou peníze.Zeit ist Geld.

drahý: koupit co za drahé penízeetw. für teures Geld kaufen

komín: přen. Jeho peníze vyletěly komínem.Er jagte sein Geld zum Schornstein hinaus.