Hlavní obsah

dojít

Dokonavé sloveso

  1. (chůzí se dostat) gelangen, eintreffen, kommendojít k cílians Ziel gelangendojít ke dveřímzur Tür kommen
  2. (jít pro něco) holen j-n/etw., gehen irgendwohindojít pro lékaředen Arzt holen
  3. (za vedoucím ap.) gehendojít si do banky pro penízeGeld von der Bank holen
  4. (být dopraven) ankommen, eintreffen, zugehenDošel mi dopis?Ist ein Brief für mich angekommen?
  5. (dospět) gelangen zu etw.
  6. (být spotřebován) ausgehenZásoby došly.Die Bestände sind ausgegangen.
  7. (nastat, stát se) geschehen, passieren
  8. (přijít na řadu) drankommen, an die Reihe kommen
  9. hovor.(pochopit) kapieren

Vyskytuje se v

obchůzka: nach Hause mit einem Rundgang kommendojít domů obchůzkou

sotva: Er ist dorthin gerade noch gekommen.Sotva tam došel.

výtržnost: Es kam zu Ausschreitungen.Došlo k výtržnostem.

poctivost: Ehrlichkeit ist die beste Politik.S poctivostí nejdál dojdeš.

kommen: zu einer Erkenntnis kommendojít k poznání, (roz)poznat

Kuh: eine Kuh melkendojit krávu

Ziel: ins Ziel kommendojít do cíle

alle: Der Fruchtsaft ist alle.Džus došel.

Arzt: den Arzt holendojít pro lékaře

ausbleiben: Das konnte ja nicht ausbleiben!Vždyť k tomu muselo dojít!

ausgehen: Das Geld ging uns aus.Došly nám peníze.

bumsen: přen. An dieser Kreuzung bumst es mindestens fünfmal wöchentlich.Na této křižovatce dojde minimálně pětkrát týdně ke srážce.

Doktor: einen Doktor holendojít pro doktora

ehrlich: přen. Ehrlich währt am längsten.S poctivostí nejdál dojdeš.

Schluss: einen Schluss ziehendojít/dospět k závěru

dojít: ans Ziel gelangendojít k cíli