Hlavní obsah

holen

Sloveso

  1. j-n/etw. dojít pro koho/co pro brambory ap.eine Flasche Wein aus dem Keller holendonést ze sklepa láhev vína
  2. vzít/brát, donést mléko z ledničky ap.
  3. j-n zavolat koho, poslat pro koho lékaře ap.
  4. sich holen etw. Akk dojít si pro co pro radu ap.
  5. hovor.přivézt (si), vyhrát, získat medaili v soutěži ap.užívá se také jako zvratné sich holen
  6. sich holen hovor.chytnout, chytit, přivodit si rýmu ap.sich eine Erkältung holennachladit se
  7. obl.přinést, donést, vyzvednout koupitdas Brot vom Bäcker holenpřinést chléb od pekaře

Vyskytuje se v

holen: etw. Akk dojít si pro co pro radu ap.sich holen

Kuckuck: Vem tě čert!, Aby tě kat spral!Hol dich der Kuckuck!, Der Kuckuck soll dich holen!

Teufel: Aby koho/co čert vzal!, Vem koho/co čert!Hol(e) j-n/etw. der Teufel!, Der Teufel soll j-n/etw. holen!

Keller: přinést víno/brambory ze sklepaWein/Kartoffeln aus dem Keller holen

Luft: nabrat dech, nadechnout seLuft holen

Arzt: dojít pro lékaředen Arzt holen

Doktor: dojít pro doktoraeinen Doktor holen

Erkältung: prochladnout, nachladit sesich eine Erkältung holen

Geier: Čert aby tě/to vzal!Hol dich/Hols der Geier!