Hlavní obsah

získat

Vyskytuje se v

předstih: získat předstih v čemeinen Vorsprung in etw. gewinnen

čas: získat časZeit gewinnen

lacině: získat koho/co lacinoj-n/etw. für ein Spottgeld bekommen

lepší: získat lepší pracovní místoeine bessere Arbeitsstelle bekommen

méně: získat méně bodůweniger Punkte bekommen

mnohý: Získal mnohého odpůrce.Er gewann viele Gegner.

moře: získat moře penězeinen Haufen Geld gewinnen

náklonnost: získat čí náklonnostj-s Zuneigung gewinnen

náskok: mít/získat náskok před kýmeinen Vorsprung vor j-m haben/gewinnen

přívlastek: získat přívlastekein Attribut erhalten

přízeň: získat čí přízeňj-s Gunst gewinnen

puk: získat/ztratit pukeine Scheibe gewinnen/verlieren

úcta: získat si úctusich Achtung verschaffen

získat: získat sinaklonit si gewinnen*, j-s Gunst erwerben*, (sich) erwerben*