Hlavní obsah

gewinnen

Slovesogewann, h. gewonnen

  1. vyhrát zápas ap.die Wahlen gewinnenvyhrát volby
  2. získat čas ap.j-s Liebe gewinnenzískat čí lásku
  3. durch etw. získat čím novým účesem ap.Das Haus hat durch die neuen Fenster gewonnen.Dům získal novými okny.
  4. an etw. Dat získat na čem, co, nabrat co rychlost ap.
  5. těžit, dobývat železnou rudu ap.
  6. získávat víno z hroznů ap.

Vyskytuje se v

Oberhand: die Oberhand gewinnen/bekommen/erhaltenzískat převahu

wagen: Wer (nicht) wagt, der (nicht) gewinnt!Odvážnému štěstí přeje!

Zeit: Zeit gewinnenzískat čas

Aktualität: an Aktualität gewinnen/verlierenzískat/ztratit na aktuálnosti

Verhältnis: das Verhältnis zwischen Aufwand und Gewinnpoměr nákladů a zisku

Zutrauen: Zutrauen gewinnenzískat důvěru

aufteilen: den Gewinn unter sich aufteilenrozdělit si mezi sebou výhru

Bronze: Bronze gewinnenvyhrát bronz

Einsicht: neue theoretische Einsichten gewinnenzískat nové teoretické poznatky

Gewinn: an etw. einen beachtlichen/enormen Gewinn habenmít značný/enormní zisk z čeho

Gewinn: Gewinne ausschütten/auszahlenvyplácet výhry

Preis: den ersten Preis gewinnenvyhrát první cenu

Rennen: ein Rennen gewinnenvyhrát závod

teilen: Wir teilten den Gewinn unter uns.Rozdělili jsme si zisk mezi sebe.

verschossen: Trotz verschossenen Elfer haben wir gewonnen.Vyhráli jsme i přes zahozenou penaltu.