Hlavní obsah

Preis

Der, podstatné jméno~es, ~e

  1. cenajeden Preis für etw. zahlenzaplatit za co jakoukoli cenuEr hat mir einen guten Preis gemacht.Udělal mi dobrou cenu.Sie sieht nie auf den Preis.Nikdy nehledí na cenu.
  2. cena, odměnaden ersten Preis gewinnenvyhrát první cenu
  3. kniž.chvála, čest

Vyskytuje se v

kein, keine: um keinen Preisza žádnou cenu, za nic na světě

Preis: seinen Preis habenmít svou cenu

Welt: um keinen Preis der Weltza žádnou cenu

zu: zum halben Preisza poloviční cenu

Zuschlag: der Zuschlag zum Preispříplatek k ceně

annehmbar: j-m einen annehmbaren Preis abhandelnusmlouvat s kým přijatelnou cenu

einschließen: Das Abendessen ist im Preis eingeschlossen.Večeře je zahrnuta v ceně.

enthalten: Die Verpackung ist im Preis (mit) enthalten.Obal je zahrnut v ceně.

exklusive: Der Preis macht 10 Euro exklusive Verpackung.Cena činí 10 euro bez obalu.

fluktuieren: Die Preise fluktuieren.Ceny kolísají.

fordern: einen hohen Preis fordernpožadovat vysokou cenu

handeln: Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.

inbegriffen: In diesem Preis ist die Mehrwertsteuer inbegriffen.Cena je včetně DPH.

je: Je weiter der Preis noch reduziert wird, umso besser.Čím více se cena ještě sníží, tím lépe.

richten: Wonach richtet sich der Preis?Na čem je závislá cena?

sein: Die Preise sind in diesem Monat wieder gestiegen.Ceny tento měsíc opět stouply.

sollen: Die Preise sollen erhöht werden.Ceny mají stoupnout., Ceny se mají zvednout.

sprechen: vom Wetter/von den Preisen/über Politik sprechenmluvit o počasí/cenách/politice

vergleichen: die Preise (miteinander) vergleichenporovnat ceny

gehen: Der erste Preis ging an Frau Meier.První cenu získala paní Meierová.

cena: der Einzelpreis, der Preis pro Stückcena za kus

jídlo: Speisen und Getränke sind im Preis inbegriffen.Jídlo a pití je zahrnuto v ceně.

kus: der Preis pro Stückekon. cena za kus

pod, pode: etw. unter (dem) Preis verkaufenprodávat co pod cenou

rigidní: rigide Preiseekon. rigidní ceny

činit: Der Preis macht/beträgt 10 Euro.Cena činí 10 eur.

dohodnout se: sich über den Preis einigendohodnout se na ceně

dolů: Die Preise gehen nach unten.Ceny klesají dolů.

doporučený: empfohlener Preisdoporučená cena

dostupný: erschwingliche Preisedostupné ceny

e-shop: die Preise im E-Shopceny v e-shopu

exkluzivní: exklusive Preiseexkluzivní ceny

extra: die extra niedrigen Preise, die Extrapreiseextra nízké ceny

hnát: die Preise in die Höhe treibenhnát ceny do výše

jít: Die Preise fallen.Ceny jdou dolů.

konečný: den endgültigen Preis etw. Gen festsetzenstanovit konečnou cenu čeho

lidový: zivile/volkstümliche Preiselidové ceny

mezi: der Preis zwischen fünf und zehn Eurocena mezi pěti a deseti eury

nízký: niedriger Preisnízká cena

odpovídající: dem Wagenstand entsprechender Preiscena vozu odpovídající jeho stavu

platný: gültige Preise/Tarifeplatné ceny/sazby

jeder, jede, jedes: um jeden Preisza každou cenu

poloviční: etw. für den halben Preis kaufenkoupit co za poloviční cenu

příznivý: günstige Preisepříznivé ceny

slevit: dem Großabnehmer 10% vom Preis nachlassenslevit velkoodběrateli 10% z ceny

smlouvat: Auf dem Markt handelt er gern (über den Preis).Rád na tržišti smlouvá.

snížit: Preise senken/ermäßigensnížit ceny zboží

stabilizovaný: stabilisierte Preiseekon. stabilizované ceny

strava: der Preis für Kost und Logiscena za byt a stravu

sypat: Eine Computerfirma steht heute gut im Preis.Počítačová firma dnes dobře sype.

usmlouvat: den Preis um 25% herunterhandelnusmlouvat sumu o 25%

uzpůsobit: die Löhne den Preisen/an die Preise angleichenuzpůsobit platy cenám

včetně: der Preis einschließlich Verpackungcena včetně obalu

vyhoupnout se: Der Preis ist plötzlich gestiegen.Cena se náhle vyhoupla.

vyjednat: den Preis vereinbarenvyjednat cenu

zlevnit: Nach Weihnachten haben die Händler die Preise ermäßigt.Po Vánocích zlevnili obchodníci ceny.

zvednout: die Preise hebenzvednout ceny

zvýhodnit: Preise etw. Gen begünstigenzvýhodnit ceny čeho

koláč: Ohne Fleiß kein Preis., Ohne Arbeit kein Erfolg.Bez práce nejsou koláče.

málo: Wie der Preis, so die Ware.Za málo peněz málo muziky.

práce: Ohne Fleiß kein Preis.Bez práce nejsou koláče.