Hlavní obsah

Preis

Der, podstatné jméno~es, ~e

  1. cenajeden Preis für etw. zahlenzaplatit za co jakoukoli cenuEr hat mir einen guten Preis gemacht.Udělal mi dobrou cenu.Sie sieht nie auf den Preis.Nikdy nehledí na cenu.
  2. cena, odměnaden ersten Preis gewinnenvyhrát první cenu
  3. kniž.chvála, čest

Vyskytuje se v

jeder, jede, jedes: um jeden Preisza každou cenu

kein, keine: um keinen Preisza žádnou cenu, za nic na světě

Welt: um keinen Preis der Weltza žádnou cenu

zu: zum halben Preisza poloviční cenu

Zuschlag: der Zuschlag zum Preispříplatek k ceně

annehmbar: j-m einen annehmbaren Preis abhandelnusmlouvat s kým přijatelnou cenu

einschließen: Das Abendessen ist im Preis eingeschlossen.Večeře je zahrnuta v ceně.

enthalten: Die Verpackung ist im Preis (mit) enthalten.Obal je zahrnut v ceně.

exklusive: Der Preis macht 10 Euro exklusive Verpackung.Cena činí 10 euro bez obalu.

fluktuieren: Die Preise fluktuieren.Ceny kolísají.

fordern: einen hohen Preis fordernpožadovat vysokou cenu

handeln: Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.

inbegriffen: In diesem Preis ist die Mehrwertsteuer inbegriffen.Cena je včetně DPH.

inbegriffen: Liste der im Preis inbegriffenen Dienstleistungenseznam služeb zahrnutých v ceně

je: Je weiter der Preis noch reduziert wird, umso besser.Čím více se cena ještě sníží, tím lépe.

richten: Wonach richtet sich der Preis?Na čem je závislá cena?

sein: Die Preise sind in diesem Monat wieder gestiegen.Ceny tento měsíc opět stouply.

sollen: Die Preise sollen erhöht werden.Ceny mají stoupnout., Ceny se mají zvednout.

sprechen: vom Wetter/von den Preisen/über Politik sprechenmluvit o počasí/cenách/politice

vergleichen: die Preise (miteinander) vergleichenporovnat ceny

gehen: Der erste Preis ging an Frau Meier.První cenu získala paní Meierová.

cena: cena za kusder Einzelpreis, der Preis pro Stück

jídlo: Jídlo a pití je zahrnuto v ceně.Speisen und Getränke sind im Preis inbegriffen.

kus: ekon. cena za kusder Preis pro Stück

pod, pode: prodávat co pod cenouetw. unter (dem) Preis verkaufen

rigidní: ekon. rigidní cenyrigide Preise

cena: uvést cenuden Preis anführen

činit: Cena činí 10 eur.Der Preis macht/beträgt 10 Euro.

dohodnout se: dohodnout se na ceněsich über den Preis einigen

dolů: Ceny klesají dolů.Die Preise gehen nach unten.

doporučený: doporučená cenaempfohlener Preis

dostupný: dostupné cenyerschwingliche Preise

e-shop: ceny v e-shopudie Preise im E-Shop

exkluzivní: exkluzivní cenyexklusive Preise

extra: extra nízké cenydie extra niedrigen Preise, die Extrapreise

hnát: hnát ceny do výšedie Preise in die Höhe treiben

jít: Ceny jdou dolů.Die Preise fallen.

konečný: stanovit konečnou cenu čehoden endgültigen Preis etw. Gen festsetzen

lidový: lidové cenyzivile/volkstümliche Preise

mezi: cena mezi pěti a deseti euryder Preis zwischen fünf und zehn Euro

nízký: nízká cenaniedriger Preis

odpovídající: cena vozu odpovídající jeho stavudem Wagenstand entsprechender Preis

platný: platné ceny/sazbygültige Preise/Tarife

poloviční: koupit co za poloviční cenuetw. für den halben Preis kaufen

příznivý: příznivé cenygünstige Preise

slevit: slevit velkoodběrateli 10% z cenydem Großabnehmer 10% vom Preis nachlassen

smlouvat: Rád na tržišti smlouvá.Auf dem Markt handelt er gern (über den Preis).

snížit: snížit ceny zbožíPreise senken/ermäßigen

stabilizovaný: ekon. stabilizované cenystabilisierte Preise

strava: cena za byt a stravuder Preis für Kost und Logis