Hlavní obsah

poloviční

Přídavné jméno

  • halb, Halb-, hälftigkoupit co za poloviční cenuetw. für den halben Preis kaufenpráce na poloviční úvazekdie Halbtagsarbeitmít poloviční podíl na čemeinen hälftigen Anteil an etw. habenbýt na poloviční cestěauf dem halben Weg seinspokojit se s polovičním úspěchemmit einem halben Erfolg zufrieden sein

Vyskytuje se v

sleva: poloviční sleva pro dětider Halbpreis für Kinder

úvazek: plný/poloviční pracovní úvazekdie Vollzeitbeschäftigung/Halbtagsbeschäftigung

halbtags: pracovat na poloviční úvazekhalbtags arbeiten

zu: za poloviční cenuzum halben Preis

poloviční: koupit co za poloviční cenuetw. für den halben Preis kaufen