Hlavní obsah

necelý

Vyskytuje se v

kmín: celý/drcený/mletý kmínganzer/zerstoßener/gemahlener Kümmel

pepř: potrav. celý/mletý pepřganzer/gemahlener Pfeffer

řada: v (celé) řadě případůin einer (ganzen) Reihe von Fällen

svět: po celém světěin aller Welt

ani: Celý den nejedl ani nepil.Er hat den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken.

bavit: Bavil celou společnost.Er hat die ganze Gesellschaft unterhalten.

boží: celý boží denden lieben langen Tag

celá: dvě celé pět (desetin) (2,5)zwei Komma fünf

cucat: cucat celý večer vínoganzen Abend am Wein nippen

došlápnout: došlápnout na celé chodidlomit der ganzen Fußsohle auftreten

dřevěný: být celý dřevěnýganz hölzern sein

fraška: To celé byla fraška!Das Ganze war eine Farce!

hnít: Hnije celé dny doma.Er hockt tagelang zu Hause.

chechtat se: chechtat se na celé koloaus vollem Halse lachen

léto: po celá létajahrelang

náklad: Celý náklad byl rozebrán.Die Gesamtauflage wurde aufgekauft.

nula: nula celá pět desetinnull Komma fünf

obnos: vyplatit celý obnos v hotovostiden ganzen Betrag bar auszahlen

odpoledne: pracovat celé odpoledneden ganzen Nachmittag arbeiten

odtud: Šel celou cestu odtud pěšky.Er ging den ganzen Weg von hier zu Fuß.

ochrnout: ochrnout na celé těloam ganzen Körper gelähmt werden

ostuda: Jeho čin je ostudou pro celou rodinu.Seine Tat ist eine Schande für die ganze Familie.

otec: být celý otecganz der Vater sein

partie: umět zpaměti celé partieganze Textteile auswendig kennen

po: po celý denden ganzen Tag lang

poblinkat se: Celý se poblinkal.Er hat sich ganz bespeit.

pobočka: Naše firma má pobočky v celé zemi.Unsere Firma hat Niederlassungen im ganzen Land.

podvádět: Celá léta podvádí svou ženu.Seit Jahren betrügt er seine Frau.

popíjet: Celý večer popíjel džus.Er hat den ganzen Abend Saft getrunken.

probdít: Probděla celou noc.Sie hat die ganze Nacht durchwacht.

procestovat: Procestovali celou dovolenou.Sie sind den ganzen Urlaub durchgereist.

prodražit: Doprava prodražila celou stavbu.Der Transport verteuerte den ganzen Bau.

prohledat: Policisté prohledali celý byt.Die Polizisten haben die ganze Wohnung durchsucht.

prokřehlý: Jsem celá prokřehlá.Ich bin ganz durchgefroren.

propít: Propil celou noc.Er hat die ganze Nacht durchgezecht.

prospat: prospat celé odpoledneden ganzen Nachmittag verschlafen

protancovat: Protancovala celou noc.Sie hat die ganze Nacht durch(ge)tanzt.

prý: Má to prý být zítra celé hotové.Es soll morgen ganz fertig sein.

přicestovat: Účastníci přicestovali z celého světa.Die Teilnehmer reisten aus aller Welt an.

rozházet: rozházet celé jměníein ganzes Vermögen verprassen

rozhlásit: rozhlásit zprávu po celé zemidie Nachricht im ganzen Lande verkünden

rozvedený: Plyn je rozvedený po celé vesnici.Das ganze Dorf wird mit Gas versorgt.

říct: komu říci celou pravduj-m die volle Wahrheit sagen

sjezdit: Sjezdil v mládí celý svět.Er bereiste in seiner Jugend die ganze Welt.

skoupit: skoupit pozemky v celém krajidie Grundstücke im ganzen Land aufkaufen

strádat: Celý život strádá.Er schmachtet sein ganzes Leben lang.

škrtit se: Celý den se škrtil v kravatě.Den ganzen Tag wurde er von der Krawatte eingeschnürt.

trčet: trčet celý den domaden ganzen Tag zu Hause hocken

vypálit: Vojáci vypálili celou vesnici.Soldaten haben das ganze Dorf niedergebrannt.

vytírat: Každou neděli vytírá celý byt.Jeden Sonntag wischt sie die ganze Wohnung.

vzbouřit: Vzbouřila proti němu celou rodinu.Sie alarmierte gegen ihn die ganze Familie.

zahanbit: zahanbit žáka před celou třídoueinen Schüler vor der ganzen Klasse bloßstellen

zachvátit: Požár zachvátil celý les.Der Brand ergriff den ganzen Wald.

známý: známý po celém světěweltbekannt, weltberühmt

znechutit: Průvodce nám znechutil celou dovolenou.Der Reiseleiter verekelte uns den ganzen Urlaub.

život: po celý životlebenslang

nemocný: být z čeho celý nemocnývor etw. ganz krank sein

allein: být celý život opuštěnýdas ganze Leben allein sein

durch: pracovat (po) celý denden ganzen Tag durch arbeiten

Körper: třást se po celém těleam ganzen Körper zittern

Stange: celá skořiceeine Stange Zimt

Stück: celý/dobrý kus cestyein ganzes/gutes Stück des Weges

Welt: celý svět všichnialle Welt

Zeit: celou věčnosteine ganze Zeit

anstatt: Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.

beherrschen: vládnout celé zemidas ganze Land beherrschen

durchlaufen: Proběhla jsem celé město.Ich habe die ganze Stadt durchlaufen.

durchreisen: Procestoval už skoro celý svět.Er hat schon fast die ganze Welt durchreist.

durchschlafen: Dítě prospalo celou noc.Das Baby hat (die ganze Nacht) durchgeschlafen.

Ewigkeit: Trvalo to celou věčnost.Es hat (ja) eine Ewigkeit gedauert.

finden: Myslím, že neříká celou pravdu.Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.

ganztägig: mít otevřeno (po) celý denganztägig geöffnet sein

hetzen: Štve se celý den, aniž by si odpočinula.Sie hetzt den ganzen Tag ohne auszuruhen.

hindurch: po celou nocdie ganze Nacht hindurch

Leib: třást se po celém těleam ganzen Leib zittern

Pfeffer: mletý/celý pepřgemahlener/ganzer Pfeffer

regnen: Celý den prší.Es regnet den ganzen Tag.

Reihe: celá řada typických příznakůeine ganze Reihe typischer Merkmale

Sommer: v létě i v zimě, celý rokSommer wie Winter

Ton: půltón/celý tónein halber/ganzer Ton

tun: Celou dobu předstíral zájem.Er hat die ganze Zeit interessiert getan.

übersehen: přehlédnout z jednoho místa celé okolídie ganze Umgebung von einer Stelle übersehen

Uhr: po celý den, nonstophovor. rund um die Uhr

unterschreiben: podepsat se celým jménemmit vollem Namen unterschreiben

verbringen: strávit celý den uklízenímden ganzen Tag mit Aufräumen verbringen

celý: být celý bez sebe z čehovor etw. ganz außer sich sein