Hlavní obsah

regnen

Sloveso

  • pršet na střechu ap.Es regnet den ganzen Tag.Celý den prší.

Vyskytuje se v

Schleuse: Lije jako z konve.Es regnet wie aus Schleusen.

da: Protože pršelo, nešli jsme na procházku.Da es regnete, gingen wir nicht spazieren.

es: Prší.Es regnet.

immerhin: Přinejmenším přestalo pršet.Es hat immerhin aufgehört zu regnen.

regnen: Celý den prší.Es regnet den ganzen Tag.

sollen: Kdyby pršelo, zůstaneme doma.Sollte es regnen, bleiben wir zu Hause.

a: Prší, a proto zůstaneme doma.Es regnet, und deshalb bleiben wir zu Hause.

drobně: Drobně prší.Es regnet fein.

již: Již neprší.Es regnet nicht mehr.

napršet: V noci napršelo.In der Nacht hat es viel geregnet.

neustále: Neustále pršelo.Es regnete unaufhörlich.

pokud: Pokud by mělo pršet,...Falls es regnen sollte,...

prý: Prý pršelo.Es hat angeblich geregnet., Es habe geregnet.

tolik: Už tolik neprší.Es regnet nicht mehr so viel.

: Už neprší.Es regnet nicht mehr.

většinou: Většinou tady neprší.Es regnet hier meistens nicht.

Bindfaden: Lije jako z konve.Es regnet Bindfäden.