Hlavní obsah

již

Příslovce

  • (už) schon(při negaci) nicht mehrJiž neprší.Es regnet nicht mehr.

Částice

  • schonJak již bylo řečeno.Wie schon gesagt wurde.

Vyskytuje se v

jenž, jež: žena, již milujidie Frau, die/welche ich liebe

vyučovat: Již dva roky vyučuje angličtinu.Seit zwei Jahren unterrichtet sie Englisch.

außer: bereits außer Lebensgefahr seinbýt již mimo nebezpečí života

Treppe: eine Treppe höher/tiefero poschodí výš/níž

als: Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.

arbeiten: seit langem an seinem Buch arbeitenjiž dlouho pracovat na své knize

besitzen: keine Glück mehr besitzenjiž nemít štěstí

her sein: Es ist drei Jahre her.Jsou to již 3 roky (zpět).

hören: Wir haben von ihm seit zwei Jahren nichts gehört.Neslyšeli jsme o něm již dva roky.

jemand: Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.Znám někoho, kdo tam již pracuje.

längst: Ich weiß das schon längst.Vím to již dlouho.

mehr: Die Gäste haben nichts mehr zu trinken.Hosté již nemají co pít.

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

stehen: Die Teller stehen schon auf dem Tisch.Talíře jsou již na stole.

vergeben: Heute abend ist sie schon vergeben.Dnes večer je již zadaná.