Hlavní obsah

arbeiten

Sloveso

  1. an etw. Dat pracovat na čemseit langem an seinem Buch arbeitenjiž dlouho pracovat na své knizenoch hart an sich arbeiten müssenmuset na sobě ještě tvrdě pracovat
  2. pracovat, vykonávat zaměstnáníals Tischler/Elektriker arbeitenpracovat jako truhlář/elektrikářbei der Post/in der Fabrik arbeitenpracovat na poště/v továrně
  3. über j-n/etw. zabývat se kým/čím gotikou ap. zpracov(áv)at koho/co téma ap., psát práci o kom/čemüber Kafka/den Symbolismus arbeitenpsát práci o Kafkovi/symbolismu
  4. sich arbeiten propracov(áv)at se hromadou dopisů, sněhovými závějemi ap.
  5. pracovat, fungovat plíce, přístroj ap.

Vyskytuje se v

Pferd: dřít jako kůňwie ein Pferd arbeiten

Tasche: hrabat do vlastní kapsyin die eigene Tasche arbeiten

auswärts: pracovat mimo bydlištěauswärts arbeiten

bei: pracovat u poštybei der Post arbeiten

durch: pracovat (po) celý denden ganzen Tag durch arbeiten

emsig: na čem pilně pracovatan etw. emsig arbeiten

fern: pracovat ve vzdáleném městěin ferner Stadt arbeiten

halbtags: pracovat na poloviční úvazekhalbtags arbeiten

nackt: pracovat svlečený do půl tělamit nacktem Oberkörper arbeiten

nahe: pracovat nedaleko nádražínahe beim Bahnhof arbeiten

Post: pracovat u poštybei der Post arbeiten

als: Pracuje jako učitel.Er arbeitet als Lehrer.

ängstlich: pracovat s úzkostlivou přesnostímit ängstlicher Genauigkeit arbeiten

da: Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.

einerseits: Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.

Entgelt: pracovat za odměnugegen/für Entgelt arbeiten

Garten: pracovat na zahraděim Garten arbeiten

Geld: Nechává své peníze pracovat.Er lässt sein Geld arbeiten.

jemand: Znám někoho, kdo tam již pracuje.Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.

pausenlos: Pracuje bez přestávek.Er arbeitet pausenlos.

Staat: pracovat ve státní správěbeim Staat arbeiten

um: Je příliš nemocný, než aby mohl pracovat.Er ist zu krank, um zu arbeiten.

völlig: Pracuje naprosto spolehlivě.Er arbeitet völlig zuverlässig.

drei: Pracuje/Jí za dva.Er arbeitet/isst für drei.

naplno: jet/pracovat naplnovoll fahren/arbeiten

almužna: pracovat za almužnufür ein Almosen arbeiten

: Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.

denně: Kolik hodin denně pracujete?Wie viel Stunden pro Tag arbeiten Sie?

dohromady: pracovat dohromady s kýmmit j-m zusammen arbeiten

hosteska: pracovat jako hosteska na veletrhuauf der Messe als Hostess arbeiten

ilegálně: ilegálně pracovatillegal arbeiten, schwarzarbeiten

model: pracovat jako modelals Model(l) arbeiten

mokro: pracovat v mokruin der Nässe arbeiten

nevyčerpatelně: nevyčerpatelně pracovatunerschöpflich arbeiten

ocelárna: pracovat v ocelárněim Stahlwerk arbeiten

odpoledne: pracovat celé odpoledneden ganzen Nachmittag arbeiten

ostošest: pracovat ostošestmit Volldampf arbeiten

pak: Odpočinul si, pak se dal do práce.Er ruhte sich aus, dann fing er an zu arbeiten.

plantáž: pracovat na plantážíchauf Plantagen arbeiten

potravinářství: pracovat v potravinářstvíin der Nahrungsmittelindustrie arbeiten

pracovat: pracovat rukama/hlavoumit den Händen/dem Kopf arbeiten

prádelna: pracovat v prádelněin einer Wäscherei arbeiten

projekt: pracovat na projektuan einem Projekt arbeiten

příznačný: Pracoval s příznačnou skromností.Er hat mit bezeichnender Bescheidenheit gearbeitet.

různý: pracovat za různých podmínekunter verschiedenen Bedingungen arbeiten

řečnit: Neřečni a pracuj!Schwatze nicht und arbeite!

směna: pracovat na dvě směnyin zwei Schichten arbeiten

soustavně: systematicky pracovat/postupovatsystematisch arbeiten/vorgehen

spíkr: Pracoval v televizi jako spíkr.Er arbeitete beim Fernsehen als Ansager.

šachta: pracovat na šachtěim Bergwerk arbeiten

těžce: těžce pracovatschwer arbeiten

tlak: pracovat pod tlakemunter Druck arbeiten

udřít se: udřít se k smrtisich totarbeiten, sich zu Tode arbeiten

víc: Více pracovat, méně mluvit.Mehr arbeiten, weniger sprechen.

vinice: pracovat na viniciim Weinberg arbeiten

vyspávat: Pracuje v noci a ve dne vyspává.Er arbeitet nachts und am Tag schläft er.

zahrádka: pracovat na zahrádceim Garten arbeiten

zaučit se: Je chytrý, zaučí se rychle.Er ist klug, er arbeitet sich schnell ein.

zodpovědně: zodpovědně pracovatverantwortlich arbeiten

dělat: dělat na čeman etw. arbeiten

jídlo: Jak k jídlu, tak k dílu.Wie einer isst, so arbeitet er auch.

kdo: Kdo nepracuje, ať nejí.Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.

arbeiten: propracov(áv)at se hromadou dopisů, sněhovými závějemi ap.sich arbeiten