Hlavní obsah

ängstlich

Vyskytuje se v

bázlivý: Sei nicht so ängstlich.Nebuď tak bázlivý.

bojácně: j-n etw. ängstlich fragenbojácně se ptát koho na co

bojácný: ein ängstlicher Mensch/Blickbojácný člověk/pohled

ängstlich: mit ängstlicher Genauigkeit arbeitenpracovat s úzkostlivou přesností