Hlavní obsah

völlig

Přídavné jméno

  • úplný, naprostý, zcelaDas habe ich völlig vergessen!Na to jsem úplně zapomněl!Er arbeitet völlig zuverlässig.Pracuje naprosto spolehlivě.

Vyskytuje se v

abbrennen: Der Schuppen brannte völlig ab.Kůlna zcela shořela.

perplex: völlig perplex über etw. seinbýt úplně zmatený z čeho

unmöglich: zeitlich völlig unmöglich seinbýt časově úplně nemožné

aufblähen: Der Bauch des Babys war völlig aufgebläht.Bříško miminka bylo úplně nadmuté.

aufsaugen: Die Arbeit hatte sie völlig aufgesogen.Práce ji úplně pohltila.

beanspruchen: Der Beruf beansprucht ihn völlig.Zaměstnání ho zcela vytěžuje.

durchnässen: völlig durchnässt seinbýt úplně promoklý

egal: Mir ist alles völlig egal.Mně je všechno úplně egal/jedno.

machtlos: gegenüber j-m/etw. völlig machtlos seinbýt naprosto bezmocný vůči komu/čemu

unbedarft: völlig unbedarft seinbýt zcela naivní

verfahren: Die Sache ist völlig verfahren.Ta věc je úplně ztracená.

verwandeln: Das Glück hat sie völlig verwandelt.Štěstí ji zcela proměnilo.

völlig: Das habe ich völlig vergessen!Na to jsem úplně zapomněl!

zusetzen: Die Krankheit setzt ihr völlig zu.Nemoc ji zcela udolává.

bezvýchodně: Die Situation sieht völlig aussichtslos aus.Situace vypadá zcela bezvýchodně.

bohatě: j-m völlig ausreichendbohatě komu postačující

naivní: völlig naiv seinbýt zcela naivní

nemožnost: eine bloße/völlige Unmöglichkeitholá/naprostá nemožnost

obklíčit: Die Fans haben den Medaillengewinner völlig umringt.Fanoušci zcela obklíčili medailistu.

plně: j-m/etw. völlig vertrauenplně komu/čemu důvěřovat

převálcovat: Sie haben uns völlig überrannt.Úplně nás převálcovali.

úplně: Ich stimme dir völlig zu.Úplně s tebou souhlasím.

úplný: Du hast völlig recht.Máš úplnou pravdu.

vybitý: eine völlig entladene Batteriezcela vybitá baterie

vyhořet: Unsere Wohnung brannte völlig aus.Náš byt zcela vyhořel.

vypnout: Er hat in der Vorlesung völlig abgeschaltet.Na přednášce úplně vypnul.

vytížit: Ich bin heute völlig ausgelastet.Jsem dnes zcela vytížen.

zabrzdit: Es hat völlig seine Begeisterung gebremst.Úplně to zabrzdilo jeho nadšení.

zbláznit: Sie hat ihm den Kopf völlig verdreht.Úplně mu zbláznila hlavu.

zkrachovat: Die Friedenspolitik ist völlig gescheitert.Mírová politika zcela zkrachovala.

durcheinander: (ganz,völlig) durcheinander seinbýt (zcela) zmaten