Hlavní obsah

unmöglich

Přídavné jméno

  1. j-n/sich vor j-m unmöglich machen znemožnit koho/se před kým

Vyskytuje se v

absolut: absolut unmöglich aussehenvypadat absolutně nemožně

versuchen: das Unmögliche versuchenzkusit nemožné

dokázat: fast Unmögliches schaffendokázat téměř nemožné

možná: Unmöglich!Není možná!

možno: Es ist unmöglich, dass ...Není možno, aby ...

nemožně: sich unmöglich benehmennemožně se chovat

nemožný: j-m eine unmögliche Aufgabe gebenzadat komu nemožný úkol

pokoušet se: Sie versucht das Unmögliche.Pokouší se o nemožné.

zhola: Es ist durchaus unmöglich!To je zhola nemožné!

znemožnit: j-n in der Schule unmöglich machenznemožnit koho ve škole

unmöglich: zeitlich völlig unmöglich seinbýt časově úplně nemožné