Hlavní obsah

nein

Částice

  1. neBist du schon fertig? – Nein, noch nicht!Už jsi hotov? – Ne, ještě ne!Du bist mir doch nicht mehr böse, nein?Už se na mě nezlobíš, viď?
  2. zu etw. nein sagen říct ne na co, odmítnout, zamítnout co

Das, podstatné jméno~(s), ~(s)

Vyskytuje se v

nein: zu etw. nein sagenříct ne na co, odmítnout, zamítnout co

nicht: Nicht einer hatte den Mut, nein zu sagen.Nikdo neměl odvahu říci ne.

stimmen: mit Ja/Nein stimmenhlasovat pro/proti

aber: Aber nein!Ale ne!

können: nicht Nein sagen könnenneumět říci ne

děkovat: Nein, danke.Děkuji nechci.

ne: Kommst du? – Nein, ich habe keine Zeit.Přijdeš? – Ne, nemám čas.

doch: Nein doch!Ale ne!, Jistěže ne!