Hlavní obsah

bohatě

Vyskytuje se v

bohatý: bohatý člověkein reicher Mensch

pohádkově: být pohádkově bohatýmärchenhaft reich sein

větvit se: Koruna se bohatě větví.Die Baumkrone verzweigt sich reich.

ovoce: co nese bohaté ovoceetw. trägt reiche Früchte

dicke: bohatě vyjít s čímmit etw. dicke auskommen

Frucht: Jeho úsilí přineslo bohaté plody.přen. Seine Anstrengungen haben reiche Früchte getragen.

noch: Nejsme ani chudí, ani bohatí.Wir sind weder arm noch reich.

bohatě: bohatě komu postačujícíj-m völlig ausreichend