Hlavní obsah

ovoce

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (plody) das Obst, die Fruchtjižní ovocedie Südfrüchtetrh s ovocemder Obstmarkt
  2. přen.(výsledek práce) die Frucht

Vyskytuje se v

jádrový: das Kernobstjádrové ovoce

padaný: das Fallobstpadané ovoce

sběrač: der Obstsammlersběrač ovoce

sezonní: saisonales Obst, saisonale Früchtesezonní ovoce

dužnatý: fleischiges Obstdužnaté ovoce

kandovaný: kandiertes Obstkandované ovoce

oschnout: Obst abtrocknen lassennechat ovoce oschnout

pecka: eine Frucht ohne Kerneovoce bez pecek

posvačit: Obst als Zwischenmahlzeit essenposvačit ovoce

prosypat: das Obst durch und durch mit Zucker bestreuenprosypat ovoce cukrem

sušička: das Dörrgerätsušička ovoce

sušit: Obst dörrensušit ovoce

sypat: Obst aus der Tasche schüttensypat ovoce z tašky

vyzrát: Früchte (aus)reifen lassennechat ovoce vyzrát

zajíst: nach dem Mittagessen Obst essenzajíst oběd ovocem

nést: Früchte tragennést ovoce

unreif: unreifes Obst erntensklízet nezralé ovoce

dörren: Obst dörrensušit ovoce

durchschlagen: Gedörrtes Obst schlägt bei ihm durch.Sušené ovoce ho projímá.

Fleiß: Ihr Fleiß trug Früchte.Její píle přinesla ovoce.

ovoce: die Südfrüchtejižní ovoce