Hlavní obsah

sypat

Nedokonavé sloveso

  1. (nechat padat) (be)streuen, (be)schüttensypat sůl na coetw. Akk mit Salz bestreuensypat ovoce z taškyObst aus der Tasche schütten
  2. (nasypávat na povrch) (be)streuen, aufstreuensypat zledovatělý chodník pískemden vereisten Gehsteig mit Sand bestreuensypat koláče cukremZucker auf die Kuchen aufstreuen
  3. expr.(přinášet zisk) hoch/gut im Preis stehenPočítačová firma dnes dobře sype.Eine Computerfirma steht heute gut im Preis.
  4. (vytvářet sypáním) (auf)schütten
  5. expr.(rychle se pohybovat) sich packen, sich fortscherenSyp odtud!Scher dich fort!, Pack dich!, Mach dich davon!

Vyskytuje se v

sypat se: Ze sáčku se sype cukr.Zucker rinnt aus der Tüte.

z, ze: sypat co z rukávuetw. aus dem Ärmel schütteln

rukáv: sypat co z rukávuetw. aus dem Ärmel schütteln

ausstreuen: den Hennen Futter ausstreuensypat slepicím krmení

rinnen: Das Salz rann aus der Tüte.Sůl se sypala ze sáčku.