Hlavní obsah

hoch

Přídavné jménohöher, höchst-

  1. vysoký hora ap.hohe Absätze tragennosit vysoké podpatkydie Hände hoch über den Kopf hebenzvednout ruce vysoko nad hlavueine hohe Stirnvysoké čelo
  2. vytáhlý, vyčouhlý, dlouhý
  3. vysoký, velký plat, náklad ap.
  4. vysoký, pokročilý stáří ap., pozdní doba ap.
  5. vysoce, nadmíru, náležitěužívá se k zesílení významu přídavných jmen a slovesIch rechne ihm seine Hilfe hoch an.Vysoce si cením jeho pomoci.

Vyskytuje se v

Galle: j-m kommt die Galle hochv kom se hne žluč

Gewalt: höhere Gewaltvyšší moc

hinauswollen: hoch hinauswollenmířit vysoko, chtít se vyšvihnout v zaměstnání ap.

hoch: höhere Gewaltvyšší moc

Kopf: Kopf hoch!Hlavu vzhůru!

Kurs: bei j-m hoch im Kurs stehenbýt u koho v kurzu zpěvák, kniha ap.

Preis: hoch im Preis stehenmít vysokou cenu

Region: in höheren Regionen schwebenvznášet se v oblacích

Sphäre: in höheren Sphären schwebenvznášet se (ve vyšších sférách), nebýt nohama na zemi

stehen: hoch im Kurs stehenbýt v kurzu vysoce ceněný

höchst: Sie ist höchst naiv.Je naprosto naivní.

Instanz: sich an eine höhere Instanz wendenobrátit se na vyšší instanci

Treppe: eine Treppe höher/tiefero poschodí výš/níž

Beamte: die höheren Beamtenvyšší úředníci

gelegen: hoch gelegenvysoko položený

schießen: Hände hoch oder ich schieße!Ruce vzhůru nebo střelím!

verschieden: Die Häuser sind verschieden breit/hoch.Domy jsou různě široké/vysoké.

Hand: Hände hoch oder ich schieße!Ruce vzhůru nebo střelím!

Eisenbahn: Es ist (die) (aller)höchste Eisenbahn.Strašně to spěchá., Je nejvyšší čas.