Hlavní obsah

Kurs

Der, podstatné jméno~es, ~e

  1. kurz letadla ap.
  2. kurz jazykový ap.einen Kurs in Spanisch belegenzapsat si kurz španělštiny
  3. kurz směnný

Der, podstatné jméno~es, ~e

  1. außer Kurs z oběhu, neplatný bankovky ap.
  2. bei j-m hoch im Kurs stehen být u koho v kurzu zpěvák, kniha ap.

Vyskytuje se v

stehen: hoch im Kurs stehenbýt v kurzu vysoce ceněný

abkommen: vom Kurs abkommenodchýlit se od kurzu

Anfänger: Kurse für Anfängerkurzy pro začátečníky

Ausländer: Spanischkurse für Ausländerkurzy španělštiny pro cizince

einschreiben: sich für einen Kurs einschreibenzapsat se do kurzu

mitmachen: einen Kochkurs mitmachennavštěvovat kurz vaření

barmanský: barmanský kurzder Barkeeperkurs

dolarový: dolarový kurzder Dollarkurs

instruktorský: instruktorský kursder Instruktorenkurs

korespondenční: korespondenční kurzder Korrespondenzkurs

kurz: jazykový kurzder Sprachkurs

kurz: devizový kurzder Devisenkurs

kurz: kurz dolaru/akcií/cenných papírůder Dollarkurs/Aktienkurs/Wertpapierkurs

moderátorský: moderátorský kurzder Moderatorenkurs

směnárenský: směnárenský kurzder Wechselkurs

trenérský: trenérský kurzder Trainerkurs

výcvikový: výcvikový kurzder Ausbildungskurs

vzdělávací: vzdělávací kursder Bildungskurs

začátečnický: začátečnický kurzder Anfängerkurs

začátečník: kurzy pro začátečníkydie Anfängerkurse

intenzivní: intenzivní kurz čehoder Intensivkurs etw. Gen

kurz: kurz pro začátečníkyder Anfängerkurs(us)

kurz: dopr. kurz lodi/letadlader Kurs des Schiffes/Flugzeugs

olejomalba: kurz olejomalbyein Kurs in Ölmalerei

pokročilý: kurz pro začátečníky i pokročiléein Kurs für Anfänger und Fortgeschrittene

kurz: být v kurzuhoch im Kurs sein