Hlavní obsah

padaný

Vyskytuje se v

kuželka: wie die Kegel fallenpadat jako kuželky

hloubka: in die Tiefe blicken/fallen/stürzenhledět/padat/zřítit se do hloubky

ježíšek: Am Heiligen Abend schneite es.Na Ježíška padal sníh.

kroupa: Es hagelte.Padaly kroupy.

padat: Nach Weihnachten hau' ich ab.Po Vánocích padám pryč.

sníh: Der Schnee fällt.Sníh padá.

vlas: Die Haare fallen ihm aus.Padají mu vlasy.

daleko: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

jablko: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

jáma: Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

sám, sama, samo, samý: Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

strom: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.pořek. Jablko nepadá daleko od stromu.

fallen: Der Nebel fällt.Padá mlha.

niederprasseln: Man hörte die Hagelkörner auf das Dach niederprasseln.Bylo slyšet padat kroupy na střechu.

reifen: Es hat heute Nacht gereift.Dnes v noci padala jinovatka.

Schnee: Der Schnee fällt/taut.Sníh padá/taje.

senken: Die Schranke senkt sich.Závora padá.

tauen: Es hat getaut.Padala rosa.

padaný: das Fallobstpadané ovoce