Hlavní obsah

padnout

Dokonavé sloveso

  1. (k zemi) fallen, stürzen
  2. (neuskutečnit se) scheiternPlán nakonec padl.Der Plan scheiterte schließlich.
  3. (postihnout, tížit) befallen, überkommen
  4. (proniknout, zasáhnout) fallen
  5. (připadnout, být určen) fallen
  6. (být zabrán, stráven) draufgehen
  7. hovor.(náhodou přijít) stoßenNáhodou jsem padl na vaši stránku.Auf eure Seite bin ich zufällig gestoßen.
  8. (o oblečení) passen

Vyskytuje se v

boj: padnout v bojiim Kampf fallen

léčka: padnout do léčkyin eine Falle geraten

náruč: padnout komu do náručíj-m in die Arme fallen

ulitý: Šaty jí padnou jako ulité.Das Kleid sitzt wie angegossen.

kosa: přen. Padla kosa na kámen!j. hat auf Granit gebissen!

nota: padnout si do noty s kýmsich mit j-m auf Anhieb verstehen

oběť: padnout za oběť komu/čemuj-m/etw. zum Opfer fallen

oko: padnout komu do okaj-m ins Auge fallen

prdel: padnout na prdel před kýmsich vor j-m auf den Arsch setzen

půda: Slova padla na úrodnou půdu.Die Worte sind auf fruchtbaren Boden gefallen.

zadek: padnout na zadeksich auf den Hintern setzen

zadnice: padnout na zadnicisich auf den Hintern setzen

fallen: j-m um den Hals fallenpadnout komu kolem krku

fallen: Dieses Tabu ist jetzt endlich gefallen.Toto tabu konečně padlo.

Feld: im Feld fallenpadnout v boji

Hintern: auf den Hintern fallenpadnout na zadek

sitzen: Der Anzug sitzt dir gut.Oblek ti padne.

tun: einen Fall tun(s)padnout