Hlavní obsah

boj

Vyskytuje se v

boj: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

osvobozenecký: der Befreiungskampfosvobozenecký boj

život: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

bezúspěšný: ein erfolgloser Kampfbezúspěšný boj

děsně: sich grässlich vor etw. fürchtenděsně se bát čeho

heroický: ein heroischer Kampfheroický boj

hrozba: j-s Drohungen nicht fürchtennebát se hrozeb koho

jen: Nur keine Angst!Jen se neboj!

nic: Hab keine Angst.Nic se neboj.

průběh: ein dramatischer Verlauf des Rennens/Kampfesdramatický průběh závodu/boje

ranit: im Kampf (tödlich) verletzt werdenbýt v boji (smrtelně) raněn

rozhořet se: Der Streit ist wieder aufgeflammt.Boj se znovu rozhořel.

strašidlo: sich vor Gespenstern fürchtenbát se strašidel

úporný: einen erbitterten Kampf führenvést úporný boj

vyvrcholit: Die Kämpfe kulminierten.Boje vyvrcholily.

vyznamenat se: Er hat sich im Kampf ausgezeichnet.Vyznamenal se v boji.

výzva: die Aufforderung zum Kampfvýzva k boji

vzhůru: Auf in den Kampf!Vzhůru do boje!

zápal: im Eifer des Gefechtsv zápalu boje

zvrtnout se: Der Spiel artete in einen Kampf aus.Hra se zvrtla v boj.

čert: j-n/etw. wie der Teufel das Weihwasser fürchtenbát se koho/čeho jako čert kříže

ukousnout: Keine Angst, ich beiße doch nicht!Neboj se, neukousnu tě!

Kampf: ein blutiger Kampfkrvavý boj

anführen: die Soldaten zum Kampf anführenvést vojáky do boje

Angst: Keine Angst!Žádný strach!, Neboj se!

Arbeit: keine Arbeit scheuennebát se žádné práce

ausziehen: zum Kampf ausziehenvytáhnout do boje

bangen: Er bangt um seinen Arbeitsplatz.Bojí se o své pracovní místo.

erliegen: dem Feind im Kampf erliegenpodlehnout v boji nepříteli

Feld: im Feld fallenpadnout v boji

Fieber: etw. im Fieber des (Wahl)Kampfes tunudělat co v zápalu (volebního) boje

Opfer: kein Opfer an Zeit scheuennebát se obětovat čas

organisieren: sich zum Kampf organisierenorganizovat se k boji

bát se: die Zukunft fürchtenbát se budoucnosti