Hlavní obsah

Angst

Die, podstatné jméno~, Ängste

  • strach, obava, hrůzaKeine Angst!Žádný strach!, Neboj se!in ständiger Angst vor etw. lebenžít v neustálém strachu z čehovor Angst zitterntřást se strachyAngst um sein Leben habenmít strach o svůj životKeine Angst, ich vergesse es nicht!Žádný strach, já na to nezapomenu!

Vyskytuje se v

tot: být polomrtvý strachem ap.halb tot vor Angst sein

schütteln: třást se strachysich vor Angst schütteln

vor: třást se strachyvor Angst zittern

voreinander: mít jeden z druhého strachvoreinander Angst haben

abfallen: Spadl z něho strach.přen. Die Angst fiel von ihm ab.

aus: lhát ze strachuaus Angst lügen

Courage: zaleknout se vlastní odvahyAngst vor der eigenen Courage kriegen

schwitzen: Strachy se potila.Sie schwitzte vor Angst.

bát se: Nikdy jsem se nebál.Ich habe nie Angst gehabt.

dostat: dostat žízeň/strachDurst/Angst bekommen

hrozný: mít hrozný strach z čehofurchtbare Angst vor etw. haben

chorobný: mít chorobný strach z čehokrankhafte Angst vor etw. haben

jen: Jen se neboj!Nur keine Angst!

mít: mít strach ze zkouškyAngst vor einer Prüfung haben

nahnat: Měl jsem dost nahnáno.Ich hatte große Angst., Mir war sehr bange.

neustálý: žít v neustálém strachu z čehoin ständiger Angst vor etw. leben

nic: Nic se neboj.Hab keine Angst.

otřást se: otřást se strachemsich vor Angst schütteln

podělat se: podělat se strachemsich (vor Angst) in die Hose machen

podvědomý: podvědomý stracheine unterbewusste Angst

posrat se: Málem se posral strachy.Er hat fast vor Angst in die Hose geschissen.

potit se: potit se strachemvor Angst schwitzen

přemoct: přemoci strachdie Angst überwinden

přikrčit se: přikrčit se strachysich in Angst ducken

roztřást se: Strachy se mu roztřásla kolena.Seine Knie erzitterten vor Angst.

sevřít: Strach jí sevřel hrdlo.Die Angst hat ihr die Kehle zugeschnürt.

strach: třást se strachemvor Angst zittern

strachovat se: Strachuje se, že tam nepřijde včas.Er hat Angst, dass er dorthin nicht rechtzeitig kommt.

trnout: Trne, že to špatně skončí.Er hat Angst, dass es schlecht gelingt.

tuhnout: Strachem mi tuhne krev v žilách.Das Blut erstarrt mir in den Adern vor Angst.

ukrýt: ukrýt před nepřáteli svůj strachseine Angst vor den Feinden verhehlen

úzko: Je mi z toho úzko.Mir wird (angst und) bange davor.

zakňučet: Pes zakňučel strachy.Der Hund hat vor Angst gewinselt.

zakřičet: zakřičet strachemvor Angst aufschreien

zježit se: Vlasy se mu hrůzou zježily.Seine Haare sträubten sich vor Angst.

ukousnout: Neboj se, neukousnu tě!Keine Angst, ich beiße doch nicht!

Angst: Žádný strach!, Neboj se!Keine Angst!