Hlavní obsah

strach

Podstatné jméno, rod mužský

  • die Angst, die Furchttřást se strachemvor Angst zitternmít strach z koho/čehoFurcht vor j-m/etw. habenmít strach o synaum den Sohn Angst haben

Vyskytuje se v

dostat: dostat žízeň/strachDurst/Angst bekommen

hrozný: mít hrozný strach z čehofurchtbare Angst vor etw. haben

chorobný: mít chorobný strach z čehokrankhafte Angst vor etw. haben

mít: mít strach ze zkouškyAngst vor einer Prüfung haben

neustálý: žít v neustálém strachu z čehoin ständiger Angst vor etw. leben

otřást se: otřást se strachemsich vor Angst schütteln

podělat se: podělat se strachemsich (vor Angst) in die Hose machen

podvědomý: podvědomý stracheine unterbewusste Angst

posrat se: Málem se posral strachy.Er hat fast vor Angst in die Hose geschissen.

potit se: potit se strachemvor Angst schwitzen

přemoct: přemoci strachdie Angst überwinden

přikrčit se: přikrčit se strachysich in Angst ducken

roztřást se: Strachy se mu roztřásla kolena.Seine Knie erzitterten vor Angst.

sevřít: Strach jí sevřel hrdlo.Die Angst hat ihr die Kehle zugeschnürt.

tuhnout: Strachem mi tuhne krev v žilách.Das Blut erstarrt mir in den Adern vor Angst.

ukrýt: ukrýt před nepřáteli svůj strachseine Angst vor den Feinden verhehlen

zakňučet: Pes zakňučel strachy.Der Hund hat vor Angst gewinselt.

zakřičet: zakřičet strachemvor Angst aufschreien