Hlavní obsah

starost

Vyskytuje se v

dělat: dělat komu starostij-m Sorgen bereiten

můra: Starost ho tíží jako noční můra.Die Sorge drückt ihn wie ein Alptraum.

po: Má po starostech.Er hat keine Sorgen mehr.

soužit: Je sužován starostmi.Die Sorgen plagen ihn.

usoužit: Starosti ho málem usoužily.Die Sorgen quälten ihn fast zu Tode.

zbytečný: dělat si zbytečné starostisich unnötige Sorgen machen

zešedivět: Vlasy jí starostmi zešedivěly.Ihre Haare wurden vor Sorgen grau.

um: sich Sorgen um j-n machendělat si starosti o koho

euch: Macht euch keine Sorgen!Nedělejte si (žádné) starosti!

frei: frei von Sorgen seinnemít starosti

kein, keine: sich keine Sorgen machennedělat si starosti

Mühe: Mach dir/Machen Sie sich keine Mühe.Nedělej/Nedělejte si starosti.

Sorge: j-m Sorgen machendělat komu starosti

Sorge: voller/ohne Sorgen seinmít spoustu starostí/být bez starostí

Sorge: mit j-m/etw. Sorgen habenmít starosti s kým/čím

unbesorgt: Seien Sie unbesorgt!Buďte bez starosti!