Hlavní obsah

starost

Vyskytuje se v

dělat: dělat komu starostij-m Sorgen bereiten

můra: Starost ho tíží jako noční můra.Die Sorge drückt ihn wie ein Alptraum.

po: Má po starostech.Er hat keine Sorgen mehr.

soužit: Je sužován starostmi.Die Sorgen plagen ihn.

usoužit: Starosti ho málem usoužily.Die Sorgen quälten ihn fast zu Tode.

zbytečný: dělat si zbytečné starostisich unnötige Sorgen machen

zešedivět: Vlasy jí starostmi zešedivěly.Ihre Haare wurden vor Sorgen grau.

um: dělat si starosti o kohosich Sorgen um j-n machen

euch: Nedělejte si (žádné) starosti!Macht euch keine Sorgen!

frei: nemít starostifrei von Sorgen sein

kein, keine: nedělat si starostisich keine Sorgen machen

Mühe: Nedělej/Nedělejte si starosti.Mach dir/Machen Sie sich keine Mühe.

Sorge: dělat komu starostij-m Sorgen machen

unbesorgt: Buďte bez starosti!Seien Sie unbesorgt!

starost: dělat starosti komuj-m Sorgen machen