Hlavní obsah

schütteln

Vyskytuje se v

Handgelenk: etw. Akk aus dem Handgelenk schüttelnvysypat co z rukávu odpověď ap.

schütteln: sich schüttelntřást se, chvět se, (o)třepat se

Gebrauch: Vor Gebrauch (gut) schütteln.Před použitím (dobře) protřepat.

protřepat: Vor Gebrauch gut schütteln.Před upotřebením protřepat.

zatřepat: vor Gebrauch schüttelnpřed použitím zatřepat

klátit: die Nüsse schüttelnklátit ořechy

kroutit: den Kopf schüttelnkroutit hlavou

odpor: sich vor Ekel schüttelntřást se odporem

otřást se: sich vor Angst schüttelnotřást se strachem

potřást: j-m die Hand schüttelnpotřást komu rukou

ruka: j-m die Hand schüttelnpotřást si rukou s kým

se, si: Sie schüttelten Hände.Podali si ruce.

vrtět: über etw. ungläubig den Kopf schüttelnnevěřícně vrtět hlavou nad čím

z, ze: etw. aus dem Ärmel schüttelnsypat co z rukávu

zaklepat: Es schüttelte ihn vor Kälte.Zaklepala jím zima.

zalomcovat: den Schläfer schüttelnzalomcovat spáčem

zatřást: Er hat den Kopf abweisend geschüttelt.Odmítavě zatřásl hlavou.

zatřepat se: sich vor Kälte schüttelnzatřepat se zimou

rukáv: etw. aus dem Ärmel schüttelnsypat co z rukávu

sypat: etw. Akk aus dem Ärmel schüttelnsypat co z rukávu

Ärmel: (sich Dat) etw. Akk aus dem Ärmel schütteln(vy)sypat co z rukávu