Hlavní obsah

stoßen

Slovesostößt, stieß, h./i. gestoßen

  1. udeřit, uhodit, narazitan den Tisch stoßenudeřit do stolugegen die Wand stoßennarazit do stěny
  2. vrazit, zarazit kůl do země ap.
  3. (s)hodit, strčit, posunouteine Vase von der Treppe stoßen(s)hodit vázu ze schodů
  4. an j-n/etw., gegen j-n/etw. uhodit, udeřit, bouchnout do koho/čeho
  5. sich stoßen an etw. Dat bouchnout se, udeřit se do čehosich am Arm an der Tischkante stoßenbouchnout se o hranu stolu do ruky
  6. auf j-n/etw. narazit na koho/co, potkat koho/coauf den Polizisten stoßennarazit na policistu
  7. auf j-n/etw. narazit na koho/co, setkat se s kým/čím
  8. zu j-m/etw. přidat se ke komu/čemu
  9. vést ulice na náměstí ap.

Vyskytuje se v

stoßen: sich stoßenan etw. Dat bouchnout se, udeřit se do čeho

abstoßen: Ich stieß mich vom Boden ab.Odrazila jsem se od země.

jäh: gegen etw. jäh stoßennáhle narazit do čeho

Stoß: ein kräftiger Stoßsilný náraz

překážka: auf ein Hindernis stoßennarazit na překážku

dloubnout: Er stieß den Nachbarn freundlich in die Rippen.Dloubl souseda přátelsky do žeber.

halda: ein Stoß Bücherhalda knih

narazit: auf Probleme/einen Bekannten stoßennarazit na problémy/známého

nepochopení: auf Unverständnis stoßennarazit na nepochopení

neporozumění: auf Verständnislosigkeit stoßennarážet na neporozumění

obtíž: auf Schwierigkeiten stoßennarazit na obtíže

odpor: auf Widerstand stoßennarazit na odpor

padnout: Auf eure Seite bin ich zufällig gestoßen.Náhodou jsem padl na vaši stránku.

pokácet: Er stieß alle Kegel um.Pokácel všechny kuželky.

praštit se: Er hat sich am Balken gestoßen.Praštil se o trám.

předsudek: auf die Vorurteile stoßennarážet na předsudky

trkat: Stoß mich nicht an!Netrkej do mě!

trn: sich einen Dorn in die Hand stoßenvrazit si do ruky trn

uhodit se: sich am Tisch stoßenuhodit se o stůl

vrážet: die Pfähle in die Erde (ein)stoßenvrážet kůly do země

vyfoukávat: Die Lokomotive stieß Dampfwolken aus.Lokomotiva vyfukovala oblaka páry.

vykopnout: Der Torwart stieß den Ball ab.Brankář vykopl míč.

vyštěknout: Sie stieß ihre Antwort aus.Vyštěkla svoji odpověď.

zavadit: An jeder Ecke stößt er auf einen Bekannten.Na každém rohu zavadí o někoho známého.

Anzug: j-n aus dem Anzug stoßenvyprášit komu kožich, zmlátit koho