Hlavní obsah

stoßen

Slovesostößt, stieß, h./i. gestoßen

  1. udeřit, uhodit, narazitan den Tisch stoßenudeřit do stolugegen die Wand stoßennarazit do stěny
  2. vrazit, zarazit kůl do země ap.
  3. (s)hodit, strčit, posunouteine Vase von der Treppe stoßen(s)hodit vázu ze schodů
  4. an j-n/etw., gegen j-n/etw. uhodit, udeřit, bouchnout do koho/čeho
  5. sich stoßen an etw. Dat bouchnout se, udeřit se do čehosich am Arm an der Tischkante stoßenbouchnout se o hranu stolu do ruky
  6. auf j-n/etw. narazit na koho/co, potkat koho/coauf den Polizisten stoßennarazit na policistu
  7. auf j-n/etw. narazit na koho/co, setkat se s kým/čím
  8. zu j-m/etw. přidat se ke komu/čemu
  9. vést ulice na náměstí ap.

Vyskytuje se v

Anzug: j-n aus dem Anzug stoßenvyprášit komu kožich, zmlátit koho

abstoßen: Ich stieß mich vom Boden ab.Odrazila jsem se od země.

jäh: gegen etw. jäh stoßennáhle narazit do čeho

Stoß: ein kräftiger Stoßsilný náraz

Stoß: ein Stoß mit dem Beinrána nohou

překážka: narazit na překážkuauf ein Hindernis stoßen

dloubnout: Dloubl souseda přátelsky do žeber.Er stieß den Nachbarn freundlich in die Rippen.

halda: halda knihein Stoß Bücher

narazit: narazit na problémy/známéhoauf Probleme/einen Bekannten stoßen

nepochopení: narazit na nepochopeníauf Unverständnis stoßen

neporozumění: narážet na neporozuměníauf Verständnislosigkeit stoßen

obtíž: narazit na obtížeauf Schwierigkeiten stoßen

odpor: narazit na odporauf Widerstand stoßen

padnout: Náhodou jsem padl na vaši stránku.Auf eure Seite bin ich zufällig gestoßen.

pokácet: Pokácel všechny kuželky.Er stieß alle Kegel um.

praštit se: Praštil se o trám.Er hat sich am Balken gestoßen.

předsudek: narážet na předsudkyauf die Vorurteile stoßen

trkat: Netrkej do mě!Stoß mich nicht an!

trn: vrazit si do ruky trnsich einen Dorn in die Hand stoßen

uhodit se: uhodit se o stůlsich am Tisch stoßen

vrážet: vrážet kůly do zemědie Pfähle in die Erde (ein)stoßen

vyfoukávat: Lokomotiva vyfukovala oblaka páry.Die Lokomotive stieß Dampfwolken aus.

vykopnout: Brankář vykopl míč.Der Torwart stieß den Ball ab.

vyštěknout: Vyštěkla svoji odpověď.Sie stieß ihre Antwort aus.

zavadit: Na každém rohu zavadí o někoho známého.An jeder Ecke stößt er auf einen Bekannten.