Hlavní obsah

překážka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (překážející předmět) das Hindernis, die Barriere, die Behinderungnarazit na překážkuauf ein Hindernis stoßendopravní překážkadie Verkehrsbehinderung
  2. (atletická ap.) die Hürde, das Hindernisběh přes překážkydas Hürdenrennen, der Hindernislaufpřen. překonat překážkueine Hürde nehmen
  3. (překážející okolnost) das Hindernis, das Hemmnis, die Behinderungjazyková překážkadie Sprachbarriereklást komu (do cesty) překážkyj-m Hindernisse (in den Weg) legen

Vyskytuje se v

oběhnout: oběhnout překážkuein Hindernis umlaufen

přeskákat: Přeskákal přes překážky.Er übersprang die Hindernisse.

zastrašit: Nedal se zastrašit překážkami.Er ließ sich durch Hindernisse nicht zurückschrecken.

Widerstand: allen Widerständen zum Trotznavzdory všem překážkám

umfliegen: ein Hindernis umfliegenobletět překážku