Hlavní obsah

Stoß

Vyskytuje se v

stoßen: sich stoßenan etw. Dat bouchnout se, udeřit se do čeho

abstoßen: Ich stieß mich vom Boden ab.Odrazila jsem se od země.

jäh: gegen etw. jäh stoßennáhle narazit do čeho

Stoß: ein kräftiger Stoßsilný náraz

překážka: auf ein Hindernis stoßennarazit na překážku

dloubnout: Er stieß den Nachbarn freundlich in die Rippen.Dloubl souseda přátelsky do žeber.

halda: ein Stoß Bücherhalda knih

narazit: auf Probleme/einen Bekannten stoßennarazit na problémy/známého

nepochopení: auf Unverständnis stoßennarazit na nepochopení

neporozumění: auf Verständnislosigkeit stoßennarážet na neporozumění

obtíž: auf Schwierigkeiten stoßennarazit na obtíže

odpor: auf Widerstand stoßennarazit na odpor

padnout: Auf eure Seite bin ich zufällig gestoßen.Náhodou jsem padl na vaši stránku.

pokácet: Er stieß alle Kegel um.Pokácel všechny kuželky.

praštit se: Er hat sich am Balken gestoßen.Praštil se o trám.

předsudek: auf die Vorurteile stoßennarážet na předsudky

tlumení: die Dämpfung von Stößentlumení nárazů

trkat: Stoß mich nicht an!Netrkej do mě!

trn: sich einen Dorn in die Hand stoßenvrazit si do ruky trn

uhodit se: sich am Tisch stoßenuhodit se o stůl

vrážet: die Pfähle in die Erde (ein)stoßenvrážet kůly do země

vyfoukávat: Die Lokomotive stieß Dampfwolken aus.Lokomotiva vyfukovala oblaka páry.

vykopnout: Der Torwart stieß den Ball ab.Brankář vykopl míč.

vyštěknout: Sie stieß ihre Antwort aus.Vyštěkla svoji odpověď.

zavadit: An jeder Ecke stößt er auf einen Bekannten.Na každém rohu zavadí o někoho známého.

Anzug: j-n aus dem Anzug stoßenvyprášit komu kožich, zmlátit koho