Hlavní obsah

Stoß

Vyskytuje se v

Anzug: j-n aus dem Anzug stoßenvyprášit komu kožich, zmlátit koho

stoßen: sich stoßenan etw. Dat bouchnout se, udeřit se do čeho

abstoßen: Ich stieß mich vom Boden ab.Odrazila jsem se od země.

jäh: gegen etw. jäh stoßennáhle narazit do čeho

stoßen: an den Tisch stoßenudeřit do stolu

stoßen: gegen die Wand stoßennarazit do stěny

stoßen: eine Vase von der Treppe stoßen(s)hodit vázu ze schodů

stoßen: sich am Arm an der Tischkante stoßenbouchnout se o hranu stolu do ruky

stoßen: auf den Polizisten stoßennarazit na policistu

překážka: narazit na překážkuauf ein Hindernis stoßen

dloubnout: Dloubl souseda přátelsky do žeber.Er stieß den Nachbarn freundlich in die Rippen.

halda: halda knihein Stoß Bücher

narazit: narazit na problémy/známéhoauf Probleme/einen Bekannten stoßen

nepochopení: narazit na nepochopeníauf Unverständnis stoßen

neporozumění: narážet na neporozuměníauf Verständnislosigkeit stoßen

obtíž: narazit na obtížeauf Schwierigkeiten stoßen

odpor: narazit na odporauf Widerstand stoßen

padnout: Náhodou jsem padl na vaši stránku.Auf eure Seite bin ich zufällig gestoßen.

pokácet: Pokácel všechny kuželky.Er stieß alle Kegel um.

praštit se: Praštil se o trám.Er hat sich am Balken gestoßen.

předsudek: narážet na předsudkyauf die Vorurteile stoßen

tlumení: tlumení nárazůdie Dämpfung von Stößen

trkat: Netrkej do mě!Stoß mich nicht an!

trn: vrazit si do ruky trnsich einen Dorn in die Hand stoßen

uhodit se: uhodit se o stůlsich am Tisch stoßen

vrážet: vrážet kůly do zemědie Pfähle in die Erde (ein)stoßen

vyfoukávat: Lokomotiva vyfukovala oblaka páry.Die Lokomotive stieß Dampfwolken aus.

vykopnout: Brankář vykopl míč.Der Torwart stieß den Ball ab.

vyštěknout: Vyštěkla svoji odpověď.Sie stieß ihre Antwort aus.

zavadit: Na každém rohu zavadí o někoho známého.An jeder Ecke stößt er auf einen Bekannten.