Hlavní obsah

Gebrauch

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. (po)užívání, potřeba, upotřebeníVor Gebrauch (gut) schütteln.Před použitím (dobře) protřepat.für den täglichen Gebrauchpro denní potřebu/užíváníder Gebrauch der Fremdwörteružívání cizích slovein neues Gerät in Gebrauch nehmenzačít používat nový přístrojzum äußerlichen Gebrauch dienensloužit k vnějšímu (po)užití
  2. zvyk, obyčejSitten und Gebräuchezvyky a obyčeje

Vyskytuje se v

haben: etw. Akk im/in Gebrauch habenmít co v užívání, užívat co

Macht: seine Macht gebrauchen/missbrauchenvyužít/zneužít své moci

schütteln: Vor Gebrauch schütteln!Před upotřebením protřepat!

beleben: alte Sitten und Gebräuche belebenoživit staré zvyky a obyčeje

brauchen: Ich habe alles Geld gebraucht.Utratila jsem všechny peníze.

Gebrauch: Vor Gebrauch (gut) schütteln.Před použitím (dobře) protřepat.

gebrauchen: eine List gebrauchenpoužít lsti

protřepat: Vor Gebrauch gut schütteln.Před upotřebením protřepat.

zatřepat: vor Gebrauch schüttelnpřed použitím zatřepat

být: Das ist zu nichts zu gebrauchen.Tohle není k ničemu.

určit: zum alsbaldigen Gebrauch bestimmturčeno k okamžité spotřebě

veto: von seinem Vetorecht Gebrauch machenuplatnit právo veta

Ellbogen: seine Ellbogen (ge)brauchen/einsetzenmít ostré lokty postupovat tvrdě