Hlavní obsah

Kampf

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. gegen j-n, mit j-m boj, bitva, zápas proti komu, s kýmein blutiger Kampfkrvavý bojj-n zum Kampf herausfordernvyzvat koho k bojiein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt
  2. svár, rozpor, boj osobní
  3. sport.um etw. soupeření, boj, závod o co
  4. snaha, úsilí, boj o život ap.der Kampf für den Friedenboj za mír

Vyskytuje se v

Leben: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

anführen: vést vojáky do bojedie Soldaten zum Kampf anführen

ausziehen: vytáhnout do bojezum Kampf ausziehen

erliegen: podlehnout v boji nepřítelidem Feind im Kampf erliegen

Fieber: udělat co v zápalu (volebního) bojeetw. im Fieber des (Wahl)Kampfes tun

organisieren: organizovat se k bojisich zum Kampf organisieren

boj: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

zápas: zápas na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

život: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

bezúspěšný: bezúspěšný bojein erfolgloser Kampf

heroický: heroický bojein heroischer Kampf

hrdinný: hrdinný zápasheldenhafter Kampf

průběh: dramatický průběh závodu/bojeein dramatischer Verlauf des Rennens/Kampfes

ranit: být v boji (smrtelně) raněnim Kampf (tödlich) verletzt werden

ťuknout si: V zápase jsem si ani neťukl.In dem Kampf hatte ich keine Chance.

úporný: vést úporný bojeinen erbitterten Kampf führen

vyhraný: vyhraný soubojgewonnener Kampf

vyvrcholit: Boje vyvrcholily.Die Kämpfe kulminierten.

vyznamenat se: Vyznamenal se v boji.Er hat sich im Kampf ausgezeichnet.

výzva: výzva k bojidie Aufforderung zum Kampf

vzhůru: Vzhůru do boje!Auf in den Kampf!

zvrtnout se: Hra se zvrtla v boj.Der Spiel artete in einen Kampf aus.

Kampf: krvavý bojein blutiger Kampf