Hlavní obsah

průběh

Vyskytuje se v

dějový: der Handlungsablaufdějový průběh

důstojný: würdiger Feierverlaufdůstojný průběh oslav

hladký: ein glatter Verlaufhladký průběh

obvyklý: ein gewöhnlicher Fall/Verlaufobvyklý případ/průběh

zwei: innerhalb zweier Jahrev průběhu dvou let

Ablauf: der Ablauf eines Gerichtsverfahrensprůběh soudního jednání

Verlauf: den Verlauf einer Grenze festlegenstanovit průběh hranice

Vormittag: im Laufe des Vormittagsv průběhu dopoledne

průběh: im Laufe des Jahresv průběhu roku