Hlavní obsah

stürzen

Slovesoi./h.

 1. padat, spadnout z výškyEr ist vom Dach gestürzt.Spadl ze střechy.
 2. upadnout, spadnout na zemauf der Treppe stürzenupadnout na schodech
 3. vrhnout se, v(y)padnout, v(y)řítit se z domu ap.
 4. hrnout se, valit se, řítit se velká voda ap.
 5. kniž.svažovat se, spadat břeh do řeky ap.
 6. sich stürzen auf j-n/etw. vrhnout se na koho/co, popadnout koho/cosich auf den Dieb stürzenpopadnout zlodějeDie Kinder stürzten sich auf die Süßigkeiten.Děti se vrhly na sladkosti.
 7. vrhnout se, skočit se sebevražedným úmyslem
 8. sich stürzen in etw. Akk vrhnout se na co, do čeho
 9. převrátit, (pře)klopiteine Vase stürzenpřevrátit vázu
 10. vyklopit z formy ap.den Gugelhupf aus der Form stürzenvyklopit bábovku z formy
 11. svrhnout, sesaditden Direktor stürzensesadit ředitele

Vyskytuje se v

Unkosten: sich in Unkosten stürzenvzít na sebe hodně (finančních) závazků

einstürzen: přen. Die Welt stürzte für mich ein.Zhroutil se mi svět.

stürzen: sich stürzenauf j-n/etw. vrhnout se na koho/co, popadnout koho/co