Hlavní obsah

überstürzen

Sloveso

  1. uspěchat
  2. sich überstürzen řidč.moci se přetrhnoutSie überstürzte sich, uns die Neuigkeit zu überbringen.Mohla se přetrhnout, aby nám tu novinu donesla.
  3. sich überstürzen valit se, hrnout se (jedna za druhou) události ap.

Vyskytuje se v

uspěchat: Ich möchte es nicht überstürzen.Nerad bych to uspěchal.