Hlavní obsah

stürzen

Slovesoi./h.

 1. padat, spadnout z výškyEr ist vom Dach gestürzt.Spadl ze střechy.
 2. upadnout, spadnout na zemauf der Treppe stürzenupadnout na schodech
 3. vrhnout se, v(y)padnout, v(y)řítit se z domu ap.
 4. hrnout se, valit se, řítit se velká voda ap.
 5. kniž.svažovat se, spadat břeh do řeky ap.
 6. sich stürzen auf j-n/etw. vrhnout se na koho/co, popadnout koho/cosich auf den Dieb stürzenpopadnout zlodějeDie Kinder stürzten sich auf die Süßigkeiten.Děti se vrhly na sladkosti.
 7. vrhnout se, skočit se sebevražedným úmyslem
 8. sich stürzen in etw. Akk vrhnout se na co, do čeho
 9. převrátit, (pře)klopiteine Vase stürzenpřevrátit vázu
 10. vyklopit z formy ap.den Gugelhupf aus der Form stürzenvyklopit bábovku z formy
 11. svrhnout, sesaditden Direktor stürzensesadit ředitele

Vyskytuje se v

Unkosten: sich in Unkosten stürzenvzít na sebe hodně (finančních) závazků

einstürzen: přen. Die Welt stürzte für mich ein.Zhroutil se mi svět.

bořit se: Zeď se boří.Die Mauer stürzt ein.

hloubka: hledět/padat/zřítit se do hloubkyin die Tiefe blicken/fallen/stürzen

neštěstí: přivést koho do neštěstíj-n ins Unglück stürzen

převrhnout: Převrhla plný kbelík.Sie stürzte einen vollen Eimer um.

řítit se: Lavina se řítí do údolí.Die Lawine stürzt ins Tal.

říznout sebou: říznout sebou na leděauf dem Eis stürzen

shodit: shodit koho do vodyj-n ins Wasser stürzen

svrhnout: svrhnout vládudie Regierung stürzen

vehnat se: Vehnal se do kanceláře.Er stürzte ins Büro hinein.

vláda: odvolat/svrhnout vládudie Regierung abberufen/stürzen

vletět: Dítě vletělo pod auto.Das Kind ist unter den Wagen gestürzt.

vrazit: vrazit do pokojeins Zimmer stürzen

vyklopit: vyklopit bábovku z formyden Marmorkuchen aus der Backform stürzen

vyletět: vyletět ze dveříaus der Tür stürzen

vyletět: Jezdec vylétl ze sedla.Der Reiter ist aus dem Sattel gestürzt.

vyřítit se: vyřítit se z domuaus dem Haus stürzen

zapadnout: zapadnout do hospodyin die Kneipe stürzen

země: vrhnout se k zemisich zu Boden stürzen

propast: přen. řítit se do propastiin den Abgrund stürzen