Hlavní obsah

stürzen

Slovesoi./h.

  1. padat, spadnout z výškyEr ist vom Dach gestürzt.Spadl ze střechy.
  2. upadnout, spadnout na zemauf der Treppe stürzenupadnout na schodech
  3. vrhnout se, v(y)padnout, v(y)řítit se z domu ap.
  4. hrnout se, valit se, řítit se velká voda ap.
  5. kniž.svažovat se, spadat břeh do řeky ap.
  6. sich stürzen auf j-n/etw. vrhnout se na koho/co, popadnout koho/cosich auf den Dieb stürzenpopadnout zlodějeDie Kinder stürzten sich auf die Süßigkeiten.Děti se vrhly na sladkosti.
  7. vrhnout se, skočit se sebevražedným úmyslem
  8. sich stürzen in etw. Akk vrhnout se na co, do čeho
  9. převrátit, převrhnout, (pře)klopiteine Vase stürzenpřevrátit vázu
  10. svrhnout, sesaditden Direktor stürzensesadit ředitele

Vyskytuje se v

Unkosten: sich in Unkosten stürzenvzít na sebe hodně (finančních) závazků

einstürzen: přen. Die Welt stürzte für mich ein.Zhroutil se mi svět.

bořit se: Die Mauer stürzt ein.Zeď se boří.

hloubka: in die Tiefe blicken/fallen/stürzenhledět/padat/zřítit se do hloubky

neštěstí: j-n ins Unglück stürzenpřivést koho do neštěstí

převrhnout: Sie stürzte einen vollen Eimer um.Převrhla plný kbelík.

řítit se: Die Lawine stürzt ins Tal.Lavina se řítí do údolí.

říznout sebou: auf dem Eis stürzenříznout sebou na ledě

shodit: j-n ins Wasser stürzenshodit koho do vody

svrhnout: die Regierung stürzensvrhnout vládu

vehnat se: Er stürzte ins Büro hinein.Vehnal se do kanceláře.

vláda: die Regierung abberufen/stürzenodvolat/svrhnout vládu

vletět: Das Kind ist unter den Wagen gestürzt.Dítě vletělo pod auto.

vrazit: ins Zimmer stürzenvrazit do pokoje

vyklopit: den Marmorkuchen aus der Backform stürzenvyklopit bábovku z formy

vyletět: aus der Tür stürzenvyletět ze dveří

vyřítit se: aus dem Haus stürzenvyřítit se z domu

zapadnout: in die Kneipe stürzenzapadnout do hospody

země: sich zu Boden stürzenvrhnout se k zemi

propast: in den Abgrund stürzenpřen. řítit se do propasti

stürzen: sich stürzenauf j-n/etw. vrhnout se na koho/co, popadnout koho/co