Hlavní obsah

sedět

Nedokonavé sloveso

  1. (na židli ap.) sitzensedět u psacího stoluam Schreibtisch sitzensedět komu modelemj-m Modell sitzen
  2. hovor.(déle se zdržovat) sitzenhovor.hovor. hockenSedí pořád doma.Sie hockt immer zu Hause.
  3. hovor.(spočívat) sitzen, stehen
  4. (na vejcích) sitzen, brüten
  5. ob.(ve vězení) sitzen
  6. hovor.(vyhovovat) passen

Vyskytuje se v

bez, beze: sedět bez hnutíregungslos sitzen

model: sedět modelemModell sitzen

rovně: sedět rovně jako svíčkakerzengerade sitzen

blízko: sedět blízko dveřínahe der Tür sitzen

bobek: sedět na bobkuhocken

čelo: sedět v čele tabuleam Kopf der Tafel sitzen

dřep: sedět v dřepuin der Hocke sitzen

galerie: sedět v horní galeriiim obersten Rang sitzen

humus: Jak můžeš sedět v tom humusu?Wie kannst du in dieser Sauerei sitzen?

klidně: klidně sedětruhig sitzen

krb: sedět u krbuam Kamin sitzen

lavička: sedět na lavičce v parkuauf einer Parkbank sitzen

levice: sedět komu po levicij-m zur Linken sitzen

naproti: Seděli naproti sobě.Sie saßen einander gegenüber.

nemukat: Seď a nemukej!Bleib sitzen und muckse dich nicht!

obkročmo: sedět na čem obkročmoauf etw. rittlings sitzen

okolo: sedět okolo stolurings um den Tisch sitzen

papat: Seď a papej!Sitzen bleiben und essen!

podělaný: Zase sedí před tou podělanou televizí.Er sitzt wieder vor der blöden Glotze.

prostředek: sedět v prostředku silnicein der Mitte der Straße sitzen

přední: sedět v přední řaděin der vorderen Reihe sitzen

sluníčko: sedět na sluníčkuin der Sonne sitzen

směr: sedět proti/ve směru jízdygegen/in Fahrtrichtung sitzen

u: sedět u televizeam Fernseher sitzen

vejce: sedět na vejcíchauf den Eiern sitzen

veranda: sedět na veranděauf der Veranda sitzen

vpředu: Můžu sedět vpředu?Darf ich vorne sitzen?

za: sedět za stolemam Tisch sitzen

kout: přen. sedět v koutěin der Ecke sitzen

obžalovaný: sedět na lavici obžalovanýchauf der Anklagebank sitzen

pevný: sedět pevně v sedlefest im Sattel sitzen

přibitý: přen. zůstat sedět jako přibitýwie angenagelt sitzen bleiben

špendlík: Seděl jako na špendlíkách.Er saß wie auf Nadeln.

žhavý: sedět jako na žhavém uhlí(wie) auf glühenden Kohlen sitzen

an: sedět u baruan der Bar sitzen

angegossen: sedět komu jako ulitéj-m wie angegossen sitzen

Essen: (právě) sedět u jídla(gerade) beim Essen sitzen

Kasse: sedět u pokladnyan der Kasse sitzen

Steuer: sedět za volantemam Steuer sitzen

unter: sedět pod stromemunter einem Baum sitzen

Bank: Sedí v první lavici.Er sitzt in der ersten Bank.

Glotze: sedět před telkou několik hodinein paar Stunden vor der Glotze sitzen

Hexenkessel: sedět v kotlisport. im Hexenkessel sitzen

liegen: Tato práce jí nesedí.Diese Arbeit liegt ihr nicht.

obwohl: Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.

Reihe: sedět v páté řaděin der fünften Reihe sitzen

sitzen: sedět ve stínu stromuim Schatten des Baumes sitzen

Untersuchungshaft: sedět ve vyšetřovací vazběin Untersuchungshaft sitzen

sedět: sedět komu modelemj-m Modell sitzen