Hlavní obsah

sedět

Nedokonavé sloveso

  1. (na židli ap.) sitzensedět u psacího stoluam Schreibtisch sitzensedět komu modelemj-m Modell sitzen
  2. hovor.(déle se zdržovat) sitzenhovor.hovor. hockenSedí pořád doma.Sie hockt immer zu Hause.
  3. hovor.(spočívat) sitzen, stehen
  4. (na vejcích) sitzen, brüten
  5. ob.(ve vězení) sitzen
  6. hovor.(vyhovovat) passen

Vyskytuje se v

bez, beze: sedět bez hnutíregungslos sitzen

model: sedět modelemModell sitzen

rovně: sedět rovně jako svíčkakerzengerade sitzen

blízko: sedět blízko dveřínahe der Tür sitzen

bobek: sedět na bobkuhocken

čelo: sedět v čele tabuleam Kopf der Tafel sitzen

dřep: sedět v dřepuin der Hocke sitzen

galerie: sedět v horní galeriiim obersten Rang sitzen

humus: Jak můžeš sedět v tom humusu?Wie kannst du in dieser Sauerei sitzen?

klidně: klidně sedětruhig sitzen

krb: sedět u krbuam Kamin sitzen

lavička: sedět na lavičce v parkuauf einer Parkbank sitzen

levice: sedět komu po levicij-m zur Linken sitzen

naproti: Seděli naproti sobě.Sie saßen einander gegenüber.

nemukat: Seď a nemukej!Bleib sitzen und muckse dich nicht!

obkročmo: sedět na čem obkročmoauf etw. rittlings sitzen

okolo: sedět okolo stolurings um den Tisch sitzen

papat: Seď a papej!Sitzen bleiben und essen!

podělaný: Zase sedí před tou podělanou televizí.Er sitzt wieder vor der blöden Glotze.

prostředek: sedět v prostředku silnicein der Mitte der Straße sitzen

přední: sedět v přední řaděin der vorderen Reihe sitzen

sluníčko: sedět na sluníčkuin der Sonne sitzen

směr: sedět proti/ve směru jízdygegen/in Fahrtrichtung sitzen

u: sedět u televizeam Fernseher sitzen

vejce: sedět na vejcíchauf den Eiern sitzen

veranda: sedět na veranděauf der Veranda sitzen

vpředu: Můžu sedět vpředu?Darf ich vorne sitzen?

za: sedět za stolemam Tisch sitzen

kout: přen. sedět v koutěin der Ecke sitzen

obžalovaný: sedět na lavici obžalovanýchauf der Anklagebank sitzen

pevný: sedět pevně v sedlefest im Sattel sitzen

přibitý: přen. zůstat sedět jako přibitýwie angenagelt sitzen bleiben

špendlík: Seděl jako na špendlíkách.Er saß wie auf Nadeln.

žhavý: sedět jako na žhavém uhlí(wie) auf glühenden Kohlen sitzen

an: an der Bar sitzensedět u baru

angegossen: j-m wie angegossen sitzensedět komu jako ulité

Essen: (gerade) beim Essen sitzen(právě) sedět u jídla

Kasse: an der Kasse sitzensedět u pokladny

Steuer: am Steuer sitzensedět za volantem

unter: unter einem Baum sitzensedět pod stromem

Bank: Er sitzt in der ersten Bank.Sedí v první lavici.

Glotze: ein paar Stunden vor der Glotze sitzensedět před telkou několik hodin

Hexenkessel: sport. im Hexenkessel sitzensedět v kotli

liegen: Diese Arbeit liegt ihr nicht.Tato práce jí nesedí.

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

Reihe: in der fünften Reihe sitzensedět v páté řadě

sitzen: im Schatten des Baumes sitzensedět ve stínu stromu

Untersuchungshaft: in Untersuchungshaft sitzensedět ve vyšetřovací vazbě