Hlavní obsah

prostředek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (střed) die Mitte, der Mittelpunktsedět v prostředku silnicein der Mitte der Straße sitzenumístit co do prostředkuetw. in die Mitte positionieren
  2. (nástroj k provedení cíle) das Mittel, der Wegkniž. das Vehikeldopravní prostředkydie Verkehrsmittel
  3. prostředky (finanční zdroj) die Mittelzůstat (zcela) bez prostředků(ganz) ohne Mittel/mittellos bleibenekon. finanční prostředkydie Finanzmittelz veřejných prostředkůaus öffentlichen Mitteln
  4. (preparát, přípravek) das Mittelléčebný prostředekdas Heilmittelprostředek na pranídas Waschmittel

Vyskytuje se v

dezinfekční: das Desinfektionsmitteldezinfekční prostředek

dopravní: die Verkehrsmitteldopravní prostředky

hromadný: die Massenmedienhromadné sdělovací prostředky

kárný: das Rügemittelkárný prostředek

komunikační: die Kommunikationsmittelkomunikační prostředky

mycí: die Waschmittelmycí prostředky

nátlakový: das Druckmittelnátlakový prostředek

omamný: das Rauschmittelomamný prostředek

opravný: das Rechtsmittelpráv. opravný prostředek

pomocný: die Hilfsmittelpomocné prostředky

prací: das Waschpulver/Waschmittelprací prášek/prostředek

sdělovací: die Massenmedienhromadné sdělovací prostředky

uspávací: das Schlafmitteluspávací prostředek

zázračný: das Wundermittelzázračný prostředek

čisticí: das Reinigungsmittel, das Putzmittelčisticí prostředek

použitelný: ein universell anwendbares Mitteluniverzálně použitelný prostředek

reprezentace: Mittel zur Repräsentation habenmít prostředky na reprezentaci

sdružit: Die Partner legten ihre Finanzmittel zusammen.Partneři sdružili své finanční prostředky.

účel: Der Zweck heiligt die Mittel.Účel světí prostředky.

beschränken: Ihre Geldmittel sind beschränkt.Jejich finanční prostředky jsou omezené.

lösen: Dieses Mittel löst den Schmutz.Tento prostředek odstraňuje špínu.

unfair: zu unfairen Mitteln greifenpoužít nečestných prostředků

zuschreiben: einem Heilmittel besondere Wirkung zuschreibenpřisuzovat léčivému prostředku zvláštní účinek

prostředek: die Verkehrsmitteldopravní prostředky