Hlavní obsah

Mittel

Vyskytuje se v

Osten: der Mittlere OstenStřední východ

Mann: ein Mann mittleren Altersmuž středního věku

lösen: Dieses Mittel löst den Schmutz.Tento prostředek odstraňuje špínu.

unfair: zu unfairen Mitteln greifenpoužít nečestných prostředků

Mittel: Mittel und Wege suchenhledat možnosti k dosažení cíle